Tutkimus: Samassa taloudessa asuvat kissat voivat oppia tunnistamaan toistensa nimet

Poika yritti pelastaa kissan puusta – palolaitos pelasti vain pojan 3:17
KATSO MYÖS: Poika yritti pelastaa kissan puusta, mutta operaatio ei mennyt ihan putkeen...

Kotikissa saattaa oppia tunnistamaan muiden kanssaan asuvien kissojen nimet, uskovat japanilaistutkijat.

Samassa kotitaloudessa asuvat kissat voivat tutkimuksen mukaan oppia tunnistamaan toistensa nimet. Huhtikuussa Scientific Reports -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta kertoo Yahoo! Lifestyle.

Tarkastelussa 48 kissaa

Kioton yliopiston tutkijat tarkastelivat 48 kissan toimintaa. Osa kissoista asui kotitalouksissa ja osa kissakahviloissa. Kotitalouksissa asuvilla kissoilla oli asuintovereinaan vähintään kaksi muuta kissaa.

Kissojen kognitiivisia kykyjä testattiin erilaisin testein. Eläinten toimintaa tutkittiin yksilöllisesti niille tutussa huoneessa. Tehtävää ei harjoiteltu kissojen kanssa etukäteen.

Ensiksi testattiin kissakaverien tuntemusta

Ensimmäisessä tutkimuksessa kissoille näytettiin tietokoneen ruudulta samassa kotitaloudessa asuvan kissan kuva sen jälkeen, kun se oli kuullut nauhalta joko kuvassa olevan kissan tai jonkun toisen kissan nimen.

Kotikissojen kohdalla havaittiin, että ne viettivät pidemmän ajan kuvaa tuijottaen silloin, kun nauhalta kuulunut kissan nimi ei ollut kuvassa olevan kissan nimi. Kissakahviloissa asuvien kissojen kohdalla tällaista ei havaittu.

Tutkijat uskovat, että kuultuaan kissan nimen tutkittavat kissat odottivat näkevänsä niihin kuuluvat kasvot. Jos kissa tuijotti kuvaa riittävän pitkään, oli se tutkijoiden mukaan merkki siitä, että kissa tunnisti kuvassa olevan eläimen oikean nimen. 

Sitten kokeiltiin kykyä yhdistää ihmisen nimi ja kuva

Kokeessa numero kaksi selvitettiin, miten sama toimisi ihmisten kuvilla ja nimillä: odottaisivatko kissat näkevänsä ihmisperheenjäsenensä kasvot kuultuaan tämän nimen? 

Kävi ilmi, että perheenjäsenten määrä vaikutti kissoilta saatuun responssiin: kun perheenjäseniä oli enemmän, kissat tarkastelivat tilannetta kauemmin silloin, kun nimi ja kuva eivät täsmänneet.

Tutkimuksen tekijät mainitsevat testiin numero kaksi liittyen sellaisen huomion, että kissojen katsomiskäytös muuttui sen mukaan, kuinka kauan ne olivat asuneet ihmisperheen kanssa. Kissat, jotka olivat asuneet perheensä kanssa kauemmin, näyttivät kiinnittävän kuviin kauimmin huomiota silloin, kun perheeseen kuuluvan ihmisen nimi ja kuva eivät täsmänneet. 

Lisäksi tutkijat toteavat, että tämän yhteiseloajan pituus korreloi vahvasti kissan iän kanssa. Koska kognitiiviset kyvyt kehittyvät iän myötä, voi vaikuttavana tekijänä tuloksissa olla myös kissan ikä.

Kotikissa ilmeisesti oppii asuintoverinsa nimen

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että kotikissat osaisivat yhdistää ainakin heidän kanssaan asuvien kissojen nimet ja kasvot ja mahdollisesti myös ihmisperheenjäsentensä nimet. Tämä on tutkijoiden mukaan ensimmäinen tutkimus, jossa kotikissojen havaittiin yhdistävän ihmisten sanomiset ja sosiaaliset referenssit arkipäivän kokemustensa kautta.

Tulokset voisivat tutkijoiden mukaan viitata siihen, että kissat voivat oppia nimiä tarkkailemalla ihmisten välistä vuorovaikutusta.

Tutkijoille heräsi mieleen kysymys siitä, mikä motiivi kissoilla on muistaa nimet. He esittävät yhdeksi mahdolliseksi syyksi kilpailun: esimerkkitilanteena se, että kissa voi saada ruokaa, kun omistaja kutsuu sen nimeä, mutta ei silloin, kun omistaja sanoo jonkun toisen kissan nimen.

Tutkijat toteavat, että ihmisten nimien ja kasvojen välinen assosiaatio kissan mielessä voi olla heikompi siksikin, että ihminen tuskin kilpailee kissan kanssa.

Lue myös:

    Uusimmat