Mainos

Tuomareille kurinpitojärjestelmä

Tuomareille aiotaan luoda kurinpitojärjestelmä. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka pohtii vaihtoehtoja järjestelmän luomiseksi. Samalla työryhmä selvittää, onko tarpeen perustaa tuomareiden eettinen lautakunta.

Tuomareilla ei nykyisin ole varsinaista kurinpitojärjestelmää, vaan virkasyyte on lähes ainoa keino puuttua moitittavasti menettelevän tuomarin toimintaan. Lisäksi valtioneuvoston oikeuskansleri ja edus- kunnan oikeusasiamies ovat myös tuomareiden virkatoimien laillisuus- valvojia.

Uuden kurinpitojärjestelmän on tarkoitus täydentää nykyisiä virka- syyte- ja laillisuusvalvontamenettelyjä. Tuomareita koskeva kurinpi- tojärjestelmä on olemassa likimain kaikissa Euroopan neuvoston jä- senvaltioissa.

Kurinpitomenettelyn on oltava sopusoinnussa tuomioistuimen ja tuoma- reiden riippumattomuuden periaatteiden kanssa. Riippumattomuutta edellyttävät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset sekä Suomen Hallitusmuodon säännökset. Kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuvalle tulee varmistaa myös riittävät oikeussuojan takeet.

Kurinpitomenettely on tarpeen

Kurinpitomenettelyllä voitaisiin korjata sellaisia ongelmia, joita ei kyetä ratkaisemaan tavanomaisin työnjohto- ja valvontamenetelmin mutta jotka eivät anna perusteita virkarikossyytteeseen. Kurinpito- järjestelmän perustamista on ehdottanut oikeusministeriön asettama tuomaritoimikunta vuonna 1998 antamassaan mietinnössä. Toimikunnan mukaan järjestelmä olisi tarpeen tuomareiden vahvan virassapysymis- oikeuden vastapainoksi.

Nyt asetetun työryhmän toimeksiannossa edellytetään kurinpitojärjes- telmän luomista. Työryhmän on tarkoitus määritellä, millainen käyt- täytyminen voisi johtaa kurinpitomenettelyyn. Työryhmä laatii myös ehdotukset kurinpitoasioita käsittelevästä viranomaisesta, niitä koskevista menettelysäännöksistä sekä kurinpitoseuraamuksista.

Kurinpitomenettelyn tarve saattaa ilmetä ainakin kolmenlaisessa tilanteessa. Ensinnäkin voidaan ajatella tilannetta, jossa tuomari on laiminlyönyt tehtäviään tai muuten toiminut väärin virassaan taikka käyttäytynyt virantoimituksessa epäasiallisesti. Toisena mahdollisena tilanteena voi olla tuomarin sopimaton käytös viran- toimituksen ulkopuolella. Kolmantena tilanteena voidaan ajatella tuomarin syyllistymistä sellaiseen rikokseen, joka ei johda virasta erottamiseen mutta saattaa antaa aihetta kurinpitotoimiin.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän puheenjohtaja on professori Olli Mäenpää Helsingin yli- opistosta. Jäseniä ovat laamanni Teuri Brunila Turun käräjäoikeudes- ta, hovioikeudenlaamanni Varpu Lahti Helsingin hovioikeudesta, lain- säädäntöneuvos Liisa Lehtimäki ja osastopäällikkö Tuomo Rapola oi- keusministeriöstä, oikeusneuvos Kari Raulos korkeimmasta oikeudesta, hallintoneuvos Ahti Rihto korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja asian- ajaja Marja-Liisa Starckjohann Suomen Asianajajaliitosta.

Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi helmikuun 2000 loppuun men- nessä.
(MTV3)


Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.