Toinen paikkakunta, muutto ulkomaille – uusi asuinpaikka eläkkeellä houkuttaa suomalaisia

Miehet pitävät naisia enemmän ajatuksesta vaihtaa uusiin maisemiin eläkevuosina, kertoo tuore kysely. Liki neljä kymmenestä pitää mahdollisena muuttoa eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa, ja osa-aikaisesta eläkevuosien asumisesta ulkomailla haaveilee peräti joka toinen työikäinen suomalainen.

Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuressa Eläkekyselyssä yhteensä 1015 työikäistä suomalaista toi ilmi toiveitaan tulevien eläkevuosien asumisesta.

Jopa 38 prosenttia vastaajista uskoo muuttavansa joko varmasti tai mahdollisesti eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa. Ulkomailla uskoo asuvansa osan vuodesta tätäkin useampi eli joka toinen. Kokonaan Suomen arvelee voivansa jättää eläkevuosina taakseen peräti joka neljäs vastaaja. Miesten halu vaihtaa maisemaa eläkeiässä on naisia isompaa sekä kotimaan että ulkomaanmuuttojen osalta.

Vastausten jakaumat ovat yllättävänkin samankaltaiset kaikissa ikäryhmissä. Ainoa isompi ero muihin ikäryhmiin verrattuna löytyy yli 55-vuotiaista, joiden halu muuttaa pysyvästi ulkomaille on muita pienempi. Tästäkin ikäryhmästä kuitenkin 17 prosenttia pitää muuttoa ulkomaille mahdollisena. Innokkaimmat muuton suunnittelijat löytyvät kaikissa ikäryhmissä Uudeltamaalta ja kotipaikkauskollisimmat Pohjois- ja Itä-Suomesta. 

Täysin uusi asuinpaikka houkuttaa monia

Yhtä moni muuttoa mahdollisena pitävistä vastaajista mielii asettuvansa vapaa-ajan asunnolle, lapsuudenkodin maisemiin kuin lastenkin lähelle. Näin suunnittelee 13-14 prosenttia vastaajista. Muulle entiselle asuinpaikalleen arvelee muuttavansa 11 prosenttia vastaajista.

Kaikkein suosituin vastaus – joka neljännellä vastaajista – oli ”muu paikkakunta”.

– ”Muu paikkakunta”-kategoria yllättää. Se voi pitää sisällään monenlaisia suunnitelmia, mutta siltäkään tulkinnalta ei voi välttyä, että monen suomalaisen mielessä kytee ajatus aloittaa eläkkeellä ihan uusi elämänvaihe uudella paikkakunnalla. Erityisesti nämä vastaukset korostuivat keski-ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten vastauksissa. Näemmekö tulevina vuosina ihan uudenlaista maansisäistä muuttoliikettä? pohtii Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

YouGov Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi maaliskuussa 2016 yhteensä 1015 suomalaista. Vastaajien ikä oli 18-74 suomalaista, ja he ilmoittivat kyselyn ennakkokysymyksissä olevansa ”ei-eläkeläisiä”. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on +/- 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Lähde: Kiinteistömaailma

Asuisitko eläkkeellä ulkomailla?

Katso videolta, mitä ihmiset vastasivat.

Asuisitko eläkkeellä ulkomailla? 0:46

Lue myös:

    Uusimmat