Tätä mies pelkää vanhenemisessa

Vaikka elämään saattaa itse asiassa olla vanhana paljon tyytyväisempi kuin nuorempana, vuosien karttuminen herättää monissa pelkoja. Caring-verkkosivusto listasi miesten yleisimpiä ikääntymiseen liittyviä pelkoja.

Impotenssi

Psykiatri Ken Robbinsin mukaan miehet murehtivat suorituskykyään sängyssä enemmän kuin naiset. Joidenkin selvitysten mukaan miehet myös ajattelevat seksiä useammin kuin vastakkainen sukupuoli ja pitävät impotenssia jopa pelottavampana kuin syöpää tai kuolemaa. Kun libido heikkenee tai asiat eivät muuten toimi kuten ennen, mies alkaa helposti tuntea häpeää.

Erektio-ongelmat ovat varsin usein yhteydessä esimerkiksi korkeaan verenpaineeseen ja kolesteroliin. Myös verenpaine- ja masennuslääkkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksena erektiohäiriöitä.

Ratkaisu: Tarkistuta kolesteroliarvosi. Keskustele lääkärin kanssa mahdollisen lääkevalmisteen vaihtamisesta. Lopeta tupakointi, paranna elintapojasi yleisesti ja vältä stressiä.

Heikkous

Fyysisten voimien heikkeneminen voi olla miehelle kova pala hyväksyä, sillä se ei sovi perinteiseen alfauroksen ihanteeseen. Mies saattaa ajatella: jos en jaksa nostaa tavaroita, niin olenko mies ollenkaan?

Ratkaisu: Aloita tai pidä yllä lihaskuntoharjoittelua ja terveellistä ruokavaliota.

Eläköityminen tai tarpeettomuus

Jos mies on kovin uraorientoitunut tai hänen minäkuvansa tai omanarvontuntonsa on vahvasti sidoksissa työhön, edessä häämöttävä eläkeputki voi herättää ahdistusta. Eläkeiän saavuttamiseen liittyy ehkä myös pelko siitä, että oma mielipide ei ole enää yhtä arvostettu kuin ennen tai että tulee muiden silmissä ”näkymättömäksi”. Samaan aikaan, kun ego saa ehkä suurenkin kolauksen, pitää myös miettiä, millä täyttäisi ilmestyneen vapaa-ajan.

Ratkaisu: Vältä sivuutetuksi tulemisen tunne pysymällä aktiivisena ja sukkuloimalla sosiaalisissa verkostoissa. Seuraa uutisia ja uusia teknologioita, osoita kiinnostusta nuoriin ihmisiin ja keksi itsesi uudelleen. Mikä voisi olla työelämän jälkeisen elämän tarkoitus? Tai jatkaisitko sittenkin työntekoa jossakin muodossa, jos kerran nautit siitä?

Kuskin paikan (ja itsenäisyyden) menettäminen

Auto heijastelee miehen identiteettiä. Joillekin se saattaa symboloida myös vapautta, itsenäisyyttä ja lukemattomia mahdollisuuksia tien päällä. Vaara menettää nämä asiat ikääntymisen myötä pelottaa. Toisaalta pelko ajokyvyn menettämisestä voi heijastella myös yleisemmin huolta siitä, että joutuisi perustarpeissaan toisista riippuvaiseksi.

Ratkaisu: Monet pystyvät ajamaan autoa vielä pitkälle vanhuuteen. Jos kaipaa muistin virkistystä tai taitojen terävöittämistä, voi osallistua vaikka iäkkäille tarkoitetuille ajokursseille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kun aika koittaa, tässä asiassa yleinen hyvä ja turvallisuus ajavat omien pelkojen ohi.

Järjenjuoksun pettäminen itsellä tai puolisolla

Dementoituneena vietetty vanhuus pelottaa miehiä. Puolisonkin sairastuminen huolestuttaa, sillä omaishoitajan rooli koetaan ehkä itselle epäluontevana ja raskaana. Se, että huolehtisi kokopäiväisesti puolisosta, joka ei enää edes tunnista kumppaniaan, ei vastaa mielessä rakennettuja kuvitelmia villeistä ja vapaista eläkepäivistä.

Miehiä saattaa pelottaa myös se, että lievä kognitiivinen heikentyminen eli MCI, jota pidetään Alzheimerin taudin esiasteena, on Neurology-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yleisempää miehillä kuin naisilla.

Ratkaisu: MCI ei välttämättä tarkoita, että varmasti sairastuu Alzheimeriin myöhemmin. Amerikkalaisen pitkäaikaisen seurantatutkimuksen mukaan viiden vuoden todennäköisyys sairastua Alzheimeriin oli 20–60 prosenttia MCI-oireiden vakavuudesta riippuen.

Alzheimerin tautia vastaan ei toistaiseksi tunneta varmoja ehkäisykeinoja, mutta sydänystävällinen elämäntyyli saattaa alentaa riskiä. Mitä tulee omaishoitajuuteen, nykyään siihenkin on olemassa enemmän tukiverkkoja kuin ennen.

Lähteet: Caring.com, Tehy.fi, Laakarilehti.fi

Kuva: Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat