Sähköä ostetaan sieltä mistä halvimmalla saadaan

Hinta ratkaisee, kun suomalaiset ostavat sähköä sähköyrityksiltä. Jopa kolme neljästä suomalaisesta nostaa sähkön hinnan kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon sähkönmyyjää valitessa. Luotettavuus, paikallisuus ja ympäristöystävällisyys seuraavat perässä.

Sähkö on monelle kotitaloudelle suuri vuosittainen kuluerä. Sähkölämmitteinen asunto, lisääntyvä kodin elektroniikka ja esimerkiksi päälle unohtuneet valot vievät rutkasti energiaa, joka näkyy välittömästi sähkölaskussa.

– Raha on kriittinen tekijä monessa kotitaloudessa, joten on ymmärrettävää, että kuluttajat korostavat sähkönhinnan merkitystä, Vattenfallin toimitusjohtaja Hannu Kostiainen toteaa.

Hinta on kuitenkin vain yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuslaitos YouGovin tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat kiinnostuneita myös yhtiön luotettavuudesta, sähköntuotannon ympäristöystävällisyydestä sekä sähköyhtiön maineesta.

Sähköyhtiöiden luotettavuus kovassa syynissä

Myrskyvahingot ja yksittäiset sähkökatkot herättävät kuluttajat usein pohtimaan sähköyhtiönsä toimintaa. Kuluttajien sähkönkäyttöä selvittävässä tutkimuksessa joka kolmas vastaaja nosti sähköyhtiön luotettavuuden kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon sähköyhtiötä valittaessa.

Vattenfallista muistutetaan, että suomalaisilla sähkömarkkinoilla on käytännössä kolme eri toimijaa: sähkönmyyjiä, sähköntuottajia ja sähkönjakelijoita.                    

– Asiakas tekee sopimuksen sähkönmyyjän kanssa, joka vastaa asiakaspalveluun, laskutukseen ja reklamaatioihin liittyvistä asioista. Nämä ovat niitä asioita, joilla sähkönmyyjän luotettavuutta voidaan mitata. Itse sähkövian tai myrskytuhojen korjaus on puolestaan paikallisten sähköverkkoyhtiöiden vastuulla, Kostiainen selventää.

Sähkön ympäristöystävällisyys kiinnostaa joka viidettä – erityisesti naisia

Sähköyhtiön ympäristöystävällisyys kiinnosti erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia naisia, joista joka neljäs nosti ympäristöystävällisyyden kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon. Kaikista vastaajista sähköyhtiönsä ympäristöystävällisyyteen kiinnitti huomiota joka viides.

– Tällä hetkellä monet painottavat ympäristönäkökulmia, mutta aika harva on vielä valmis panostamaan ympäristöystävällisyyteen, Kostiainen toteaa.

Hän muistuttaakin, että asiakkaat pääsevät vaikuttamaan käyttämänsä sähkön ympäristövaikutuksiin sopimusta tehdessään.

– Jos asiakas tilaa kotiinsa esimerkiksi tuulisähköä, on sähkönmyyjällä velvollisuus tilata sähköntuottajalta vastaava määrä tuulisähköä ja laittaa eteenpäin. Tätä valvoo Energiavirasto.

Sähkön tuotantotapa kiinnosti vastaajia vähemmän kuin yrityksen ympäristöystävällisyys. Tuotantotavan valintamahdollisuutta korosti 15 prosenttia vastanneista.

Kyselytutkimuksen kuluttajille sähköön liittyvistä asioista on toteuttanut YouGov Finland Vattenfallin toimeksiannosta. Kyselyn vastaajamäärä on 1014.

Lähde: Vattenfall

Lue myös:

    Uusimmat