Ruotsalaistutkimus: Etäopetuksella karu vaikutus kauniiden naisopiskelijoiden arvosanoihin

Etäopetukseen siirtymisellä oli yllättävä vaikutus joidenkin naisopiskelijoiden arvosanoihin!

Elokuussa julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa esitetään, että ulkonäkönsä puolesta viehättäviksi katsotut opiskelijat saavat parempia arvosanoja lähiopetuksessa, mutta naisten kohdalla ulkonäön tuoma etu häviää, kun opetus on etänä. Näistä Economic Letters -lehdessä julkaistuista tuloksista kertoo muun muassa PsyPost-sivusto.

Ulkonäöllä on väliä

Aiemminkin tutkimuksissa on havaittu, että ulkonäkö näyttäisi vaikuttavan henkilön menestykseen elämässä. Ulkonäkönsä puolesta viehättävinä pidetyt ihmiset saattavat esimerkiksi tienata enemmän rahaa ja kokea olevansa tyytyväisempiä elämäänsä kuin ihmiset, joita ei pidetä yhtä viehättävinä.

Työnantajat saattavat luonnostaan suosia viehättäviä työntekijöitä epäviehättävien kustannuksella. Toisaalta kauneuden on sanottu voivan lisätä henkilön tuottavuutta sitä kautta, että viehättävyys antaa lisää itseluottamusta.

Tutkittiin lähi- ja etäopetusympäristön vaikutusta

Ruotsalaistutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijan ulkonäön viehättävyyden vaikutusta hänen yliopistoarvosanoihinsa sekä lähi- että etäopetuksessa.

Tutkimuksessa analysoitiin erään ruotsalaisyliopiston viittä eri insinööritieteiden opiskelijoiden ryhmää. Arvioitavia opiskelijoita oli 307. 

Opiskelijoita kannustettiin pitämään kameroita päällä tunnilla, mutta sitä ei heiltä vaadittu.

Osallistujien viehättävyydestä heidän kasvojensa perusteella teki arvion itsenäinen 74 opiskelijan ryhmä.

Etäopetus heikensi kauniiden naisopiskelijoiden arvosanaa

Tutkimuksessa havaittiin, että ainakin johonkin pisteeseen asti fyysinen ulkomuoto näytti vaikuttavan opiskelumenestykseen. Tutkimuksen tekijä, jatko-opiskelija Adrian Mehic Lundin yliopistosta, kommentoi tuloksia PsyPostille.

Ensinnäkin Mehic havaitsi, että viehättäväksi mielletystä ulkonäöstä näkyisi olevan etua lähiopetuksessa. Joillain lähiopetuskursseilla havaittiin, että mitä viehättävämpi oli opiskelijan ulkonäkö, sitä parempia arvosanoja hän sai.

Tällainen ilmiö havaittiin tutkimuksen mukaan myös tietynlaisilla täysin etänä opetettavilla kursseilla. Nämä kurssit olivat niin sanottuja ei-kvantitatiivisia ja niillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi taloustiedettä.

Vastaavanlaista yhteyttä ei havaittu niin sanotuilla kvantitatiivisilla kursseilla, kuten matematiikassa ja fysiikassa, joissa pisteytys perustui ennemmin loppukokeeseen kuin projektehin, puhumiseen ja raportteihin. 

Tämä oli linjassa tutkijan odotusten kanssa, sillä "ei-kvantitatiiviset tunnit" sisältävät usein tehtäviä ja esitelmiä, jotka kannustavat opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutukseen. "Kvantitatiiviset" kurssit puolestaan arvioidaan yleensä loppukokeella.

Miehiltä ulkonäköetu ei kadonnut

Tutkimuksessa havaittiin, että siirtyminen verkko-opetukseen eliminoi ulkonäköedun vaikutuksen naisilta, mutta ei miehiltä. Mehicin mukaan lähiopetusasetelman poistaminen sai aikaan sen, että kauniina pidetyt naisopiskelijat eivät enää pärjänneet niin hyvin kuin aiemmin.

"Ei-kvantitatiivisilla kursseilla" viehättävät naisopiskelijat huomasivat arvosanojensa laskevan etäopetuksessa, kun taas viehättävinä pidetyt miesopiskelijat nauttivat ulkonäköedustaan edelleen.

Tutkimuksen tekijän mukaan syrjintä mitä todennäköisimmin selittää kauneusedun naisilla, jotka eivät enää saaneet parempia arvosanoja, kun tunnit alettiin pitää etänä.

Tutkija näkee erään syyn erolle

Viehättäviksi mielletyt miesopiskelijat saivat korkeampia arvosanoja siitäkin huolimatta, että opettajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus oli vähäistä. Tämä voi tutkijoiden mukaan viitata siihen, että ulkonäkö näyttäisi heidän kohdallaan olevan tuottavuutta edistävä tekijä.

– Ydinviesti tässä on se, että lähiopetuksessa viehättävä ulkonäkö hyödyttää niin naisia kuin miehiäkin, sanoo Mehic.

– Naisten kohdalla tämä vaikutus tosin katosi, kun opetus olikin etänä. Ainakin minun silmiini tämä näyttää siltä, että miehille viehättävyysetu johtuu jostain tuottavasta ominaisuudesta – esimerkiksi siitä, että heillä on kovempi itseluottamus – eikä niinkään syrjinnästä, josta taas naisten kohdalla on kyse. 

Havainto miehistä yllätti tutkijan

Mehic kertoo yllättyneensä siitä, että miesopiskelijat suoriutuivat yhtä hyvin, vaikka opetus olikin etänä.

Hän esittää tutkimuksessa erilaisia syitä sille, miksi miesten kohdalla ulkonäköetu saattaisi lisätä miesopiskelijoiden tuottavuutta.

Yksi syy voisi olla se, että fyysisesti viehättävämpinä pidetyt miesopiskelijat näyttäisivät olevan taipuvaisempia olemaan sitkeämpiä ja omaavan enemmän vaikutusvaltaa vertaisiinsa. Viehättävillä ihmisillä on usein myös paremmat sosiaaliset taidot, mikä tutkijan mukaan on yhdistetty luovuuteen.

Koska niin sanotut ei-kvantitatiiviset kurssit sisältävät usein luovia tehtäviä ja ryhmätöitä, viehättävämmät miehet saattavat menestyä todennäköisemmin paremmin näissä. Tätä tutkimuksessa perustellaan sillä, että viehättävyys tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö on sosiaalisesti lahjakkaampi ja luovempi. 

Lisää tutkimusta tarvitaan

Mehic sanoo, että näistä havainnoista huolimatta moni tärkeä kysymys on vielä vailla vastausta. Hänen mukaansa tutkijoiden näyttää olevan melko vaikeaa vastata kysymykseen siitä, miksi ihmiset diskriminoivat ulkonäön perusteella.

– Luultavasti se johtuu siitä, että kun näemme viehättävän ihmisen, liitämme häneen mielessämme joitain ominaisuuksia, joita hän ei oikeastaan omaa. Älykkyys voi olla tällainen piirre. 

– Lisää tutkimusta tarvitaan siitä, miksi näin tarkalleen käy.

Lue myös:

    Uusimmat