Poliisilaitoksen vartija käski liikuntarajoitteisen romaninaisen ulos – hovioikeus hylkäsi syytteen syrjinnästä

Romaniasiantuntija: Vartijat kohtelevat romaninaisia kaupoissa hävyttömästi 3:10
Katso myös: Romaniasiantuntija: Vartijat kohtelevat romaninaisia kaupoissa hävyttömästi

Helsingin hovioikeus on hylännyt Helsingin poliisilaitoksen vartijan syytteet, jotka koskivat liikuntarajoitteisen romaninaisen epäiltyä syrjintää.

Syyttäjän mukaan mies syyllistyi syrjintään ja virkavelvollisuuden rikkomiseen käskettyään naisen poistumaan poliisitalon tuulikaapista. 

Tapaus sattui maaliskuussa 2021, jolloin koronarajoitusten takia tilaan pääsi kerrallaan vain kuusi ihmistä. 

Syyttäjän mukaan kävelykeppiä käyttänyt, romaniasuun pukeutunut nainen tuli sisälle vammaisille merkitystä ovesta. 

Vartija kehotti naista poistumaan tuulikaapista ja vaati tätä kovaäänisesti ja nöyryyttävästi siirtymään jonon viimeiseksi, syyttäjä katsoi.

Syyttäjän mukaan vartija asetti naisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan etnisen alkuperän, vammaisuuden tai terveydentilan ja sukupuolen perusteella.

Vartija kiisti syytteet käräjillä ja hovissa ja vetosi toiminnassaan siihen, että oli kuullut naisen ohitelleen.

Todistaja: Vartijan käytös oli aggressiivista

Käräjä- ja hovioikeudessa kuullun todistajan mukaan vartija huusi naiselle aggressiivisesti ja syytti tätä etuilusta. 

Mies kertoi sanoneensa vartijalle, että päästää naisen edelleen jonossa, mutta vartija oli kieltänyt häntä. 

Mies katsoi vartijan käytöksen johtuneen naisen romaniasusta ja kertoi ”jäätyneensä” itse vartijan aggressiivisesta käytöksestä.

Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden tavoin hylkäämään syytteet. Sen mukaan ei voitu pitää poissuljettuna, että vartija käskytti naisen ulos sen vuoksi, että käsitti tämän ohitelleen jonossa.

– Asiassa on tullut käräjäoikeuden toteamin perustein näytetyksi, että aulavartijoiden yleisenä käytäntönä on ollut käskeä jonossa etuilleet henkilöt jonon viimeiseksi. Hovioikeus katsoo, että (naista) ei siten ole kohdeltu epäsuotuisammin kuin niitä vastaavassa tilanteessa olleita henkilöitä.

Eriävä kanta: Poliisilaitoskin hyvitysvelvollinen

Yksi asian ratkaisseista hovioikeudenneuvoksista jätti eriävän mielipiteen. 

Hän katsoi, että vartija tulisi tuomita syrjinnästä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta rangaistukseen ja maksamaan asianomistajalle korvauksia. 

Hänen mielestään Helsingin poliisilaitoksen tulisi maksaa naiselle hyvitystä.

– Oikeasuhtaisena korvauksen määränä pidän vaatimuksen mukaista 4 000 euroa ottaen huomioon asiaan soveltuvat kaksi eri syrjintäperustetta sekä sen, että syrjintään syyllistynyt virkamies on edustanut poliisia, eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Hovioikeudenneuvoksen mukaan oikeudessa kuulluista ihmisistä ainoastaan vartija väitti naisen etuilleen. 

Hän katsoi vartijan kohdelleen naista eri tavalla kuin muita väitetysti jonossa etuilleita. Hänen mukaansa asiassa ei jäänyt epäilystä siitä, että naisen kohteluun vaikutti hänen etninen taustansa.

Lue myös:

    Uusimmat