Suomen ja USA:n DCA-sopimus: Kuolemanrangaistus perustuslakivaliokunnan erityisessä tarkastelussa

Oikeuskansleri pyytää täydennyksiä Yhdysvaltojen ja Suomen väliseen DCA-sopimukseen – "Kaikille pitää olla selvää mihin on sitouduttu" 3:53
Katso myös: Oikeuskansleri pyysi huhtikuussa täydennyksiä DCA-sopimukseen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että Suomen ja Yhdysvaltojen välistä puolustusyhteistyötä koskeva DCA-sopimus pitää hyväksyä eduskunnassa kahden kolmasosan määräenemmistöllä.

Perustuslakivaliokunta toteaa yksimielisessä lausunnossaan, että sopimus koskee monin tavoin perustuslakia. Perustuslakivaikutuksia on esimerkiksi määräyksillä Yhdysvaltojen oikeudesta harjoittaa tuomiovaltaa Suomen alueella sekä Yhdysvaltojen alusten maahantulo-oikeudesta.

DCA-sopimuksessa määrätään Yhdysvaltojen pääsystä Suomen alueelle sekä ennalta sovittujen tilojen ja alueiden käytöstä. Sopimuksen perustana on Naton joukkoja koskeva Sofa-sopimus.

Sopimuksessa sovitaan myös Yhdysvaltojen joukkojen joukkoihin liittyvien muiden henkilöiden oikeudellisesta asemasta. Sopimuksessa on myös määräyksiä puolustustarvikkeiden varastoinnista, Yhdysvaltojen joukkojen turvallisuudesta, rikosoikeudellisesta tuomiovallasta sekä verotuksesta.

Perustuslakivaliokunta tarkasteli lausunnossaan myös kysymystä kuolemanrangaistuksen kiellosta. Suomi on omassa perustuslaissaan ehdottomasti kieltänyt kuolemanrangaistuksen langettamisen ja täytäntöönpanon. Periaatteessa Yhdysvallat voisi tuomita Suomeen lähetetyn henkilön kuolemaan, mutta Sofa-sopimuksen lisäpöytäkirjan mukaan rangaistuksen toimeenpanoon Yhdysvalloissa kohdistuisi rajoituksia. Vastaava pohdinta tehtiin myös Sofa-sopimuksen käsittelyn yhteydessä.

Valiokunta toteaa, että muodollinenkin mahdollisuus kuolemanrangaistukseen koskee perustuslaissa säädetyn kuolemanrangaistuksen kiellon ehdottomuuden vuoksi perustuslakia. DCA-sopimusta ei senkään vuoksi voida hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä.

Lue myös:

    Uusimmat