Oikeus: 35-vuotiaan naisen kuolema kauppakeskus Isossa Omenassa ei johtunut voimankäytöstä

Aiemmin julkaisematon video Ison Omenan kiinniottotilanteesta, jossa kuoli 35-vuotias nainen 3:32
Video näyttää, kuinka kiinniottotilanne Isossa Omenassa eteni.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomion tapauksessa, jossa kauppakeskus Isossa Omenassa työskennellyttä vartijaa ja viittä järjestyksenvalvojaa syytettiin 35-vuotiaan naisen kuolemasta.

Oikeus hylkäsi kaikki syytteet asiassa.

Käräjäoikeuden mukaan vastaajilla oli voimankäytölle hyväksyttävä ja laillinen peruste.

Syyttäjän mukaan nainen olisi pitänyt siirtää nopeammin makuuasentoa edullisempaan asentoon esimerkiksi nostamalla hänet istumaan. 

– Käräjäoikeus katsoo, että tässä tilanteessa (naisen nimi) edelleen vastustaessa kiinnipitämistä, hänen istumaan tai seisomaan nostaminen olisi voinut aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille samassa tilassa olleille henkilöille, oikeus toteaa ratkaisussaan.

Oikeuden mukaan jäikin näyttämättä, että vastaajat olisivat pitäneet naista maassa kädet selän taakse raudoitettuna useiden minuuttien ajan, vaikka hänet olisi voitu asettaa edullisempaan asentoon. 

Oikeuden mukaan näyttämättä jäi myös, että nainen olisi ollut liikkumatta useiden minuuttien ajan. Oikeuden mukaan vastaajat tarkkailivat kiinniotetun tilaa ja vointia. Näin ollen oikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että voimankäyttöön osallistuneiden huolimattomuus olisi aiheuttanut naisen kuoleman.

Kuolemansyylausunnon mukaan naisen kuolinsyynä oli "tarkemmin määrittämätön kiinnipitotilanteessa tapahtunut sydänpysähdys". lausunnon mukaan naisen kuolemaan vaikuttivat hänen psyykkinen sairautensa ja sen lääkehoito.

Kuolemansyylausunnon mukaan naisen sydänpysähdyksen mahdolliset taustasyyt jäivät epäselviksi, eikä oikeus löytänyt syy-yhteyttä vastaajien menettelyn ja naisen kuoleman välillä.

Oikeus: ei merkkejä hengityksen estymisestä

Lausunnon mukaan naisen ruumiinavauksessa ei löytynyt merkkejä kaulan tai rintakehän puristumisesta, mikä oikeuden mukaan selvästi poissulki sen, että nainen olisi tukehtunut kiinnipitotilanteessa. 

– Kuvatun kaltaisia sydänperäisiä äkkikuolemia on tieteellisessä kirjallisuudessa kuvattu tapahtuneen kiinnipitotilanteiden yhteydessä sekä kiihtyneessä mielentilassa olleilla henkilöillä, oikeus totesi ratkaisussaan.

Tällaisten äkkikuolemien taustalla on oikeuden mukaan tyypillisesti jonkinlainen sydänvika.

– Tällaisen kuoleman syitä ei edelleenkään täysin tunneta, mutta sen arvioidaan olevan monitekijäinen.

Yksi mahdollien taustasyy on oikeuden mukaan elimistön omat stressihormonit, jotka voivat altistaa sydämen sähköhäiriöille.

– Toisena mahdollisena taustatekijänä on mainittu päinmakuuasento, joka voi erityisesti ylipainoisella henkilöllä aiheuttaa muutoksia vatsa- ja
rintaontelon sisäisessä paineessa. Nämä voivat vaikuttaa epäedullisesti verenkiertoon ja sydämen toimintaan, oikeus totesi tuomiossaan.

– Asennon merkitystä on kuitenkin mahdotonta yksittäisessä tapauksessa jälkikäteen arvioida, sillä terveet ihmiset sietävät päinmakuuasentoa tyypillisesti hyvin. 

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Kuusi mukana voimankäytössä

Vartijan ja järjestyksenvalvojien kiinnipitämä 35-vuotias nainen kuoli Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa viime vuoden tammikuussa.

Syyttäjä luonnehti naisen kuolemaa hyvin traagiseksi tapaukseksi. Hän kuitenkin halusi alleviivata, ettei kyse ollut tahallisesta teosta.

– Naista ei tahallisesti kohdeltu kaltoin, ei kuristettu tai murjottu vaan tässä ollaan huolimattomuuden ja tuottamuksellisuuden alueella, syyttäjä totesi.

Syyttäjän mukaan kiinnipito vatsallaan aiheutti naiselle tarkemmin määrittämättömän sydänpysähdyksen. Syyttäjän mukaan kyseessä oli tavanomainen häiriötehtävä, joka ei olisi edellyttänyt kuusikon käyttämiä voimakeinoja.

Vetosivat rimpuiluun ja koulutukseen

Vastaajat kiistävät aiheuttaneensa naisen kuoleman. He vetoavat muiden muassa siihen, että nainen rimpuili voimakkaasti vastaan, eivätkä he tienneet tämän terveydentilastaan tai osanneet ennakoida, että nainen kuolisi tilanteessa.

Vastaajat perustelevat toimiaan muiden muassa saamallaan voimankäyttökoulutuksella ja sen yhteydessä opetetuilla tekniikoilla sekä sillä, että työturvallisuus ja kiinnipidetyn turvallisuus vaativat mieluummin liian monta kiinnipitäjää.

Syyttäjän mukaan yksi epäillyistä toimi kauppakeskuksen alueella vartijana ja loput järjestyksenvalvojina. He olivat tuolloin 19–24-vuotiaita. 

Juttu päivittyy.

Lue myös:

    Uusimmat