Niko Ranta-aho lupasi unohtaa miehen velat, jos tämä seisoisi "samassa rintamassa" Katiska-oikeudenkäynnissä – syyttäjän mukaan kyse oli uhkailusta: Näin oikeudenkäynti eteni

Oikeudessa käsiteltiin tänään uutta Niko Ranta-ahon syytettä – katso raportti oikeudesta 3:49
Oikeudessa käsiteltiin tänään uutta Niko Ranta-ahon syytettä – katso raportti oikeudesta

Katiska-vyyhdin toista päähahmoa, Niko Ranta-ahoa vastaan on alkanut uusi oikeudenkäynti, jossa häntä sekä kahta muuta syytetään oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

MTV Uutiset seurasi käräjöintiä paikan päällä. Hetki hetkeltä -seuranta löytyy alempaa.

Ranta-aho välitti syyttäjän mukaan aiemman oikeudenkäyntiavustajansa ja lähisukulaisensa kautta viestin Katiska-jutussa kanssasyytettynään olleelle miehelle. Viestissä Ranta-aho lupasi antaa anteeksi miehen noin 200 000 euron velat, jos tämä puhuisi oikeudessa Ranta-ahon kannalta myönteisellä tavalla. Syyttäjän mukaan kyse oli taloudellisesta uhkailusta. 

Ranta-ahon lisäksi syytetyn penkille istuvat hänen lähisukulaisensa sekä Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustajana aiemmin toiminut nainen.

Kaikki kolme ovat kiistäneet rikoksen. Ranta-ahon puolustuksen mukaan kanssasyytetyllä oli oikea rahavelka Ranta-aholle, eikä Ranta-aho ole millään tavalla uhannut tätä, vaan päinvastoin luvannut antaa velan anteeksi, jos mies seisoisi "samassa rintamassa" Katiska-jutun oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäyntiavustaja myöntää Ranta-ahon käyttäneen hänen tietokonettaan vankilatapaamisten aikaan ja lähisukulainen myöntää olleensa yhteydessä oikeudenkäyntiavustajan kanssa. Lähisukulainen kuitenkin kiistää välittäneensä mitään viestejä Ranta-ahon kanssasyytetylle. Myös oikeudenkäyntiavustaja kiistää, että hän olisi tietoisesti välittänyt tällaisia viestejä eteenpäin.

Kello 18.00: Loppulausunnot on nyt kuultu. Tuomio asiassa annetaan käräjäoikeuden kansliassa 27. toukokuuta kello 13. Istunto päättyy ja sen myötä myös seuranta. Kiitos lukijoille!

Kello 17.51: Ranta-ahon lähisukulaisen loppulausunnot viimeiseksi. Asianajaja Riitta Leppiniemi korostaa alkuun, että oikeudessa on käyty tänään läpi paljon asioita, jotka ovat riidattomia. Hän myös toteaa, että on eettisesti väärin, että Ranta-ahon yhteydenpitokieltoa on rikottu. Se ei kuitenkaan ole hänen mukaansa rikos, eikä Ranta-ahon lähisukulainen ole puolustuksen mukaan syyllistynyt asiassa myöskään oikeudenkäytössä kuultavan uhaamiseen.

Kello 17.44: Niko Ranta-ahon puolustuksen loppulausunnot seuraavaksi. Asianajaja Hannu Kaitaluoma tiivistää: Ranta-aho on kirjoittanut viestejä, joilla on pyrkinyt vaikuttamaan Katiska-oikeudenkäyntiin ja jutun kanssasyytettyyn. Kyse ei kuitenkaan ole ollut uhkauksesta. Ranta-aho siis kiistää rikoksen, kuten oikeudenkäyntiavustajakin.

Kello 17.37: Oikeudenkäyntiavustajan puolustuksen loppulausunnot luvassa nyt. Tiivistetysti: Nainen ei ole syyllistynyt rikokseen, eikä Ranta-ahon kirjoittamissa viesteissä ole ollut ylipäätään kyse uhkauksesta.

Kello 17.33: Syyttäjä ei vaadi Niko Ranta-aholle asiassa lisärangaistusta, sillä Ranta-aho on jo aiemmin tuomittu pitkään vankeuteen muussa yhteydessä.

Oikeudenkäyntiavustajalle ja Ranta-ahon lähisukulaiselle vaaditaan ehdollista vankeutta. 

Syyttäjän mukaan oikeudenkäyntiavustajalle tulisi määrätä noin 6 kuukauden mittainen ehdollinen rangaistus. Syyttäjän mielestä hän on käyttänyt törkeästi hyväkseen oikeudenkäyntiavustajan asemaansa ja vähän piitannut Ranta-aholle määrätyistä yhteydenpidon rajoituksista. Syyttäjien mukaan tämä tulee ottaa rangaistusta korottavana seikkana huomioon. Syyttäjän mukaan tulisi myös huomioida, että henkilö on oikeustieteiden maisteri ja että hänellä on asemassaan korostettu vastuu.

Ranta-ahon lähisukulaiselle vaaditaan neljää kuukautta. Hänen osaltaan rangaistusvaatimus on lievempi etenkin siksi, että syyttäjien mukaan toiminta on selitettävissä inhimillisillä syillä. 

Kello 17.15: Syyttäjän loppulausunto jatkuu edelleen. Syyttäjä kertaa näkemyksiään tapauksesta hyvin yksityiskohtaisesti.

Kello 16.53: Nyt on loppulausuntojen aika. Osapuolet siis kertovat nyt tiivistetysti, mitä heidän mielestään kaikesta oikeudessa esitetystä pitäisi ajatella.

Syyttäjä toistaa näkemyksensä siitä, että jutun asianomistajaan on pyritty vaikuttamaan, ja että kirjallisten todisteiden perusteella vaikuttamisyritykseen ovat osallistuneet kaikki vastaajat. Kyse on ollut siis siitä, että Niko Ranta-aho olisi halunnut vaikuttaa siihen, mitä Katiska-jutun kanssasyytetty kertoisi asiaa koskevassa oikeudenkäynnissä alkuvuodesta 2020. 

Syyttäjän mukaan jutun asianomistaja on kokenut vaikuttamisyrityksen uhkaavaksi. 

Syyttäjä vaatii, että kaikkien kolmen vastaajan katsotaan syyllistyneen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen. 

Syyttäjän mukaan oikeuden ratkaistavaksi jää, onko Ranta-ahon kirjoittamien viestien sisältö täyttänyt uhkauksen tunnusmerkit.

Kello 16.51: Istunto jatkuu. Päivä on venähtänyt pitkäksi, mutta tarkoituksena on saada asia käsiteltyä loppuun tänään, jotta osallisten ei tarvitse saapua enää huomenna käräjäoikeuteen paikalle.

Kello 16.27: Kuuleminen päättyy. Oikeudenkäynti jatkuu vielä tänään loppulausuntoihin. Sitä ennen tauko.

Kello 16.05: Kuten oikeudenkäyntiavustajan kuulemisessa, syyttäjä tenttaa nyt Ranta-ahon lähisukulaiselta, mitä tämän ja oikeudenkäyntiavustajan väliset viestit tarkoittavat, mihin ne liittyvät ja että liittyvätkö ne nimenomaisesti väitettyyn uhkailuun.

Kello 16.01: Lähisukulainen siis kiistää, että hän olisi välittänyt syyttäjän väittämiä uhkausviestejä jutun asianomistajalle,  eli Katiska-jutussa Ranta-ahon kanssa syytetylle miehelle.

Kello 15.52: Lähisukulainen kertoo, ettei ole tuntenut jutun asianomistajaa millään tavalla. Syyttäjä väittää, että lähisukulainen olisi välittänyt tälle miehelle Ranta-ahon viestejä ja siten väitettyjä uhkauksia. 

Kello 15.48: Lähisukulainen kertoo, että Ranta-aholta tuli tapahtumien aikaan suuri määrä erilaisia pyyntöjä hänelle. Hän kertoo, ettei ole suostunut suurimpaan osaan pyynnöistä, vaikka onkin kertonut Ranta-aholle hoitavansa asioita. 

Kello 15.44: Lähisukulaisen mukaan hän sai Ranta-ahon kirjoittamia fyysisiä kirjeitä tämän oikeudenkäyntiavustajalta. Osa viesteistä tuli sähköpostitse. Hän ei osaa sanoa, lähettikö sähköpostiviestit Niko Ranta-aho vai oikeudenkäyntiavustaja. Viestit tulivat avustajan osoitteesta. 

Lähisukulainen tietää, että Ranta-aholla oli tapahtumien aikaan yhteydenpidon rajoituksia, eli hän ei olisi saanut lähettää viestejä. 

Kello 15.38: Lähisukulaisen mukaan on riidatonta, että hän on ollut tapahtumien aikaan paljon yhteydessä Niko Ranta-ahon silloisen oikeudenkäyntiavustajan kanssa. 

Nainen kertoo huolehtineensa Ranta-ahon asioista muutenkin, esimerkiksi raha-asioista ja pyykeistä.

Kello 15.37: Oikeudenkäyntiavustajan kuulemisen jälkeen pidettiin pieni tauko. Nyt vuorossa on Niko Ranta-ahon lähisukulaisen kuuleminen. 

Kello 15.07: Yhä edelleen syyttäjä tivaa oikeudenkäyntiavustajalta tämän aiempia puheita esimerkiksi kuulusteluissa. Salissa kerrataan pitkälti samoja, aiemmin läpi käytyjä puheita ja viestejä.

Kello 14.54: Oikeudenkäyntiavustaja kertoi oikeudelle, että rikosepäilystä on koitunut hänelle merkittävästi harmia sekä työelämässä että henkilökohtaisessa elämässä. 

Kello 14.40: Oikeudenkäyntiavustaja myöntää, että on voinut kokemattomuutensa vuoksi tulla käytetyksi viestien välittämiseen. Ranta-aho oli käytännössä hänen ensimmäinen asiakkaansa.

Hän kertoo kokeneensa, että hänen tehtävänään oli välittää esimerkiksi Ranta-ahon kirjoittamia "rakkauskirjeitä" tämän silloiselle seurustelukumppanille, vaikka tiesikin sen olevan yhteydenpidon rajoitusten takia kiellettyä. 

Oikeudenkäyntiavustaja myöntää, että olisi voinut puuttua asiaan ja kertoa asiasta jollekin. Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan tiennyt, että hänen kauttaan olisi välitetty viestejä, joilla olisi pyritty vaikuttamaan Katiska-oikeudenkäyntiin.

Kello 14.33: Syyttäjä käy taas läpi jutun naisten välistä viestinvaihtoa yksityiskohtaisesti ja päivä kerrallaan, ja kyselee esimerkiksi WhatsApp-viesteistä oikeudenkäyntiavustajalta. Syyttäjä halusi käydä asiat uudelleen tarkasti läpi, koska syyttäjän mukaan jäi hieman epäselväksi, miltä osin oikeudenkäyntiavustaja on myöntänyt tai kiistänyt tekemisiä. 

Kello 14.22: Oikeussalissa kiistellään pienistä yksityiskohdista. Oikeudenkäyntiavustaja kiistää, että olisi välttämättä kuunnellut Ranta-ahon lähisukulaisen hänelle lähettämiä ääniviestejä. Se on todettu riidattomaksi, että ainakin tekstimuotoista viestinvaihtoa naisten välillä on ollut.

Oikeudenkäyntiavustaja kiistää pitkälti sen, että hän olisi ollut millään tavalla tietoinen siitä, että Ranta-aho olisi hänen kauttaan välittänyt viestejä, joilla tämä pyrki vaikuttamaan Katiska-oikeudenkäynnin kanssasyytetyn kertomuksiin. 

Oikeudenkäyntiavustaja ja syyttäjä kiistelevät nyt siitä, miten puhelimen ääniviestit toimivat, ja oikeudenkäyntiavustaja selittää, että ei ole ylipäätään kovin perillä ääniviestiasiasta, koska on "sen verran vanhempi". Oikeudenkäyntiavustaja kertoo, että hänen mielestään tuntuu hölmöltä puhua "tyhjälle puhelimelle". Siksi hän ei kertomansa mukaan ääniviestejä suosi. 

Oikeudenkäyntiavustaja pyrkii käytännössä esittämään asiat niin, että oikeus voisi pitää mahdollisena, ettei hän ole ollut tietoinen Ranta-ahon vaikuttamisyrityksistä. Ääniviestien litterointien perusteella Ranta-ahon lähisukulainen on ääniviesteissään viitannut juuri Ranta-ahon kanssasyytettyyn, jonka uhkaamisesta Ranta-ahoa sekä naiskaksikkoa nyt syytetään.

Oikeudenkäyntiavustaja istuu kuultavan paikalla ja vastailee kysymyksiin ajoittain hieman kiivaan oloisena. Syyttäjä aiemmin jopa totesi ääneen, ettei tässä nyt ole aihetta kiivastua. 

Kello 14.09: Syyttäjä esittelee Ranta-ahon lähisukulaisen puhelimesta löydettyjä kuvia Ranta-ahon kirjoittamista kirjeistä. Oikeudenkäyntiavustaja kiistää, että hän olisi tietoisesti välittänyt esimerkiksi näytöllä näkyvän kirjeen Ranta-ahon lähisukulaiselle. 

Oikeudenkäyntiavustajan mukaan viestit ovat voineet mennä hänen kauttaan hänen tietämättään, jos Ranta-aho on esimerkiksi antanut hänelle seurustelukumppanilleen tarkoitetun "rakkauskirjeen" ja pyytänyt välittämään sen eteenpäin. Oikeudenkäyntiavustaja kertoo, ettei ole lukenut viestien sisältöä muun muassa siitä syystä, että ne ovat olleet arkaluontoisia.  

Kello 14.03: Oikeudenkäyntiavustaja kiistää olleensa tietoinen siitä, että Ranta-aho on hänen tietokoneellaan lähettänyt viestejä vankilasta. Ranta-ahon välittämät kirjeet hän selittää sillä, että Ranta-aho on voinut livauttaa niitä joidenkin muiden asiakirjojen väliin. Oikeudenkäyntiavustaja kertoo, ettei ole tarkistanut Ranta-ahon antamien asiakirjojen sisältöä, vaan on luottanut Ranta-ahon sanaan siitä, mitä ne sisältävät.

Kello 13.58: Oikeudenkäyntiavustajan mukaan Ranta-aho on alkanut rikkoa yhteydenpidon rajoituksia Katiska-oikeudenkäynnin aikana silloin, kun hänellä oli ongelmia parisuhteessaan.

Kello 13.46: Syyttäjä on oikeudenkäynnin aikana esitellyt kirjallisena todisteena Ranta-ahon kirjoittamaksi väitettyä lappua, jossa välitettiin viestiä, että Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustajalle pitäisi antaa 500 euroa käteisenä. Syyttäjä on ihmetellyt tätä useampaan kertaan.

Oikeudenkäyntiavustaja kertoo, että on vienyt Ranta-aholle useita kertoja vankilaan lehtiä, DVD-bokseja, syötävää ja nuuskaa, ja että 500 euroa sovittiin useita kuukausia jatkuneen avustamisen jälkeen korvaukseksi näistä asioista, jotka nainen oli joutunut maksamaan omasta pussistaan.

Aiemmin Ranta-ahon puolustuksen puolelta kritisoitiin syyttäjän valintaa nostaa tämä asia esiin. Puolustuksen käsitys on, ettei tällä raha-asialla ole mitään tekemistä oikeudessa käsiteltävän asian kanssa, vaan kyse on "mustamaalausyrityksestä".  

Kello 13.41: Nainen kertoi, että Ranta-aho oli "niin sanotusti vaativa asiakas", eli hän esimerkiksi halusi käydä Katiska-oikeudenkäynnin asiakirjoja useaan kertaan lävitse. Nainen kertoo tämän takia vierailleensa Ranta-ahon luona vankilassa useasti ja auttaneensa Ranta-ahoa normaalisti oikeudenkäyntiin ja sen valmisteluun liittyvissä asioissa.

– ihan tällaista normaalia avustajan toimea.

Kello 13.39: Nainen kertoo päätyneensä Ranta-ahon avustajaksi, koska Ranta-aho tarvitsi henkilön, joka pystyi käymään vierailulla Mikkelin vankilassa ja esimerkiksi toimittamaan vankilaan hänen toivomiaan asioita. Nainen kertoo käyneensä vankilassa kerran viikossa. 

Nainen ei ollut Ranta-ahon virallinen määrätty avustaja.

– Rahalla saa ja hevosella pääsee, nainen kommentoi järjestelyn luonnetta. 

Kello 13.38: Nyt kuultavana on Ranta-ahon entinen oikeudenkäyntiavustaja.

Kello 13.35: Ranta-ahon kuuleminen meni pitkälti rikoksen kiistämiseen. Nyt kuuleminen on ohi. Syyttäjä pyysi nyt, että voidaanko jutun syytteeseen tehdä pieni lisäys. 

Syyttäjä haluaa täsmentää syytteeseen sen, että syyttäjän näkemyksen mukaan "tilanne olisi ollut päinvastainen", jos kanssasyytetty ei olisi suostunut Ranta-ahon tarjoukseen siitä, että häntä autettaisiin vankilassa ja hänen velkansa annettaisiin anteeksi, jos hän puhuisi oikeudessa Ranta-ahon kannalta myönteisesti. 

Syyttäjä tahtoo tällä korostaa sitä, että Ranta-ahon yhteydenotto voitaisiin tulkita uhkaukseksi.

Kello 13.27: Syyttäjä kysyi Ranta-aholta, onko tämä uhannut kanssasyytettynsä henkeä. Ranta-aho kiistää tämän jyrkästi. 

– Oletko tosissasi? Ranta-aho kysyi, kun syyttäjä veti esiin vanhan lehtiartikkelin, jossa kanssasyytetyn kerrottiin kertoneen Cobra-nimimerkin uhanneen hänen henkeään. 

Katiska-jutun käräjätuomiossa katsottiin, että Ranta-aho oli tämä "Cobra".

Kello 13.24: Ranta-aho myöntää, että on kirjoittanut viestit jotka on löydetty hänen lähisukulaisensa hallusta. Se ei hänen mukaansa kuitenkaan tarkoita sitä, että niitä olisi välitetty eteenpäin kanssasyytetylle, kuten syyttäjä väittää. Hän myös kiistää tietävänsä, kuka olisi lähettänyt lähisukulaiselle kaikkia viestejä. Hän myöntää saattaneensa lähettää joitain viestejä itse.

Ranta-aho korostaa, että koko asiassa on ollut kyse yksinkertaisesti siitä, että hän on yrittänyt sopia kanssasyytetyn velan anteeksiantamisesta, jos tämä puhuisi oikeudessa hänen kannaltaan myönteisesti.

Kello 13.18: Jatkuu! Nyt kuullaan Ranta-ahoa itseään. Hän myöntää, että on rikkonut yhteydenpidon rajoituksia välittämällä viestejä vankeudesta. Hän ei kuitenkaan ole omien sanojensa mukaan uhannut ketään. 

Ranta-aho kertoo ymmärtävänsä, jos jutun asianomistajalla on tullut uhattu olo. Hän kuitenkin kiistää jyrkästi, että hän olisi esittänyt itse mitään uhkausta. 

 – Jos mietitään, että minut on tuomittu päätekijänä ja olisin jäänyt ulkomaalaisille tahoille velkaa, niin kyllä minäkin kokisin sen tilanteen uhkaavana, vaikka uhkausta ei olisi esitetty, hän sanoo.

Kello 12.23: Asianomistajan kuuleminen loppuu. Miehellä ei ole vaatimuksia kulukorvauksista, koska "valtio maksoi kyydin". Mies on aiemmin siis tuomittu Katiska-jutussa useiden vuosien vankeustuomioon.

Nyt on luvassa lounastauko!

Kello 12.08: Asianomistajan mukaan hänen saamissa viesteissä haluttiin, että hän oikeudenkäynnissä kertoisi Cobran olevan Turusta. Cobra oli nimimerkki, joka pyöritti huumebisnestä Katiska-huumevyyhdissä. Käräjäoikeus katsoi aiemmin, että nimimerkkiä käytti Niko Ranta-aho.

Kello 12.07: Asianomistaja kertoo, ettei koe viestejä enää niin uhkaavana, kuin aikoinaan ne saadessaan.

Kello 11.57: Asianomistaja koki yhteydenoton uhkauksena.

Tämä tuli ilmi, kun syyttäjä kysyi, mitä mies ajatteli tapahtuvan, jos hän ei suostuisi hänelle tarjottuun järjestelyyn, eli siihen, että hän puhuisi Katiska-oikeudenkäynnissä Ranta-ahon kannalta myönteisesti ja Ranta-aho antaisi tämän johdosta hänelle suuren velan anteeksi.

– Sen varmaan jokainen ymmärtää tavallaan. Että asiaan palataan ikävämmissä merkeissä. Että velkoja tullaan perimään ja linnaolosuhteissa jos ei olla samalla puolella, ollaan eri puolilla. Sitäkin voi miettiä, mitä se tarkoittaa.

– Kyllä se tuli otettua uhkaavasti. Että joko on puolella tai vastaan.

Kello 11.53: Mies kertoo saaneensa ystävänsä kautta tiedon, että hänen toivottiin tuovan Katiska-oikeudessa esiin, että hän ei tiedä Ranta-ahon käyttäneen nimimerkkiä Cobra. 

Mies kertoo, ettei tällä hetkelläkään tiedä, oliko Ranta-aho todella Cobra-nimimerkkiä käyttänyt henkilö, jonka tiedetään pyörittäneen huumebisneksiä.

Mies kertoo kuitenkin vastanneensa ystävänsä kautta, ettei ole myöntynyt hänelle esitettyihin toiveisiin siitä, mitä hänen pitäisi puhua Katiska-oikeudenkäynnissä.

Mies kertoo, että joutui miettimään asiaa hetken, koska kyse olisi ollut 200 000 euron velan anteeksiantamisesta. Hän ei kuitenkaan lähtenyt muuttamaan aiempia puheitaan.

– Jos olisin lähtenyt muuttamaan tarinaani, kaikki mitä olisin aiemmin sanonut olisi pyyhitty pois, eikä sanomallani olisi ollut enää mitään arvoa, mies kertoi oikeudelle.

Kello 11.40: Oikeus piti lyhyen tauon, ja nyt luvassa on jutun asianomistajan, eli Katiska-jutussa Ranta-ahon kanssa kanssasyytettynä olleen miehen kuuleminen. 

Kello 11.20: Syyttäjän kirjalliset todisteet on nyt käyty läpi. 

Kello 11.17: Syyttäjä esittelee nyt kuvia muistikirjasta, jonka kerrotaan löytyneen Ranta-ahon lähisukulaisen hallusta. Muistikirjan kirjoittaja on merkinnyt ylös, että on saanut yhteyden Ranta-ahon kanssasyytettyyn ja että tämä miettii hänelle esitettyjä asioita. 

Syyttäjän mukaan muistikirjan sivut ovat olleet kirjeitä Ranta-aholle, mutta niitä ei ole saatu toimitettua perille. Syyttäjän näkemyksen mukaan kirjeet osoittavat, että toisin kuin oikeudessa on väitetty, Ranta-ahon lähisukulainen on todella välittänyt Ranta-ahon viestejä kanssasyytetylle.

Kello 11.02: Ranta-ahon puolustus korostaa syyttäjän kirjallisista todisteista, että Ranta-ahon viesti on ollut kaiken aikaa sovitteleva, eikä hän ole uhannut ketään, vaan puhunut ainoastaan valkojen anteeksiantamisesta.

Kello 10.54: Vieläkin käydään läpi kirjallisia todisteita. Syyttäjä esittelee muun muassa valvontakamerakuvia, joissa näkyy, milloin oikeudenkäyntiavustaja on tavannut Ranta-ahoa. Esillä ovat myös oikeudenkäyntiavustajan ja Ranta-ahon lähisukulaisen viestit, edelleen.

Kello 10.37: Syyttäjät esittelevät edelleen ohjeita, joita Ranta-ahon väitetään halunneen välittää kanssasyytetylleen. Ohjeissa luetellaan, miten Katiska-oikeudenkäynnissä tulisi vastata esimerkiksi Cobra-nimimerkkiä ja Ranta-ahon osallisuutta koskeviin kysymyksiin.

Syyttäjien mukaan Ranta-aho pyrki ohjeistamaan kanssasyytettyään esimerkiksi siten, että tämä kiistäisi tienneensä, kuka Cobra-nimimerkkiä käyttänyt huumekauppias oli.   

Kello 10.29: Syyttäjät esittelevät jälleen uusia WhatsApp-viestejä. Näissä viesteissä Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustaja ja lähisukulainen keskustelevat siitä, miten Katiska-jutun osallisten yhteydenpidon rajoituksia on valvottu vankilassa. 

Syyttäjien mukaan viestittely osoittaa, että Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustaja on pyrkinyt tapaamisiin Ranta-ahon kanssa siten, että hänellä on ollut mahdollisuus käyttää nettiyhteyttä tapaamisen aikaan, vaikka se olisi ollut kielletty.

Kello 10.26: Ranta-ahon entisen oikeudenkänytiavustajan puolustuksen mukaan syyttäjien juuri esittelemät kirjalliset todisteet osoittavat päin vastoin kuin syyttäjät väittävät, etteivät Ranta-ahon viestit päätyneet Ranta-ahon kanssasyytetylle. 

Muiden syytettyjen puolustukset yhtyvät tähän.

Kello 10.17: Syyttäjä esittelee valvontakamerakuvia, joissa näkyy, milloin Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustaja on tullut tapaamaan Ranta-ahoa. Syyttäjän mukaan kyseisen tapaamisen yhteydessä tehtiin yksi asiakirjoista, joka on jutussa kirjallisena todisteena. Kyse on siis ilmeisesti asiakirjasta, jossa Ranta-aho ohjeistaa kanssasyytettyään.

Kello 10.14: Nyt syyttäjä käy läpi oikeudenkäyntiavustajan ja lähisukulaisen välisistä ääniviesteistä tehtyjä litterointeja.

Kello 10.06: Osapuolet sanailevat salissa nyt siitä, mitä esimerkiksi Ranta-ahon lähisukulaisen ja Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustajan välisestä viestittelystä pitäisi ajatella. Lähisukulaisen avustaja, asianajaja Riitta Leppiniemi toteaa, että on selvästi riidatonta, että viestittelyä on ollut. Syyttäjä on kuitenkin kirjallisessa todistelussa esitellyt näitä viestejä, sillä syyttäjän näkemyksen mukaan ne tukevat syytettä. Syytetyt ovat täysin eri mieltä.

Kello 9.48: Syyttäjä esittelee Ranta-ahon kirjoittamaksi uskottua kirjettä, josta löydettiin kuvia Ranta-ahon lähisukulaisen puhelimesta. Kirjeessä annetaan ohjeita, miten Katiska-jutun oikeudenkäynnissä pitäisi puhua. Syyttäjän mukaan viesti oli tarkoitettu Ranta-ahon kanssasyytetylle. 

Kello 9.38: Mennään kirjallisiin todisteisiin. Syyttäjät Kati Lindholm ja Heikki Stenius esittelevät.

Kello 9.34: Ranta-ahon lähisukulaisen puolustuksen mukaan on kenties eettisesti väärin, että lähisukulainen on saanut viestejä Ranta-aholta. Rikosta ei puolustuksen mukaan kuitenkaan ole tapahtunut. 

Lähisukulainen kiistää välittäneensä viestejä eteenpäin Ranta-ahon kanssasyytetylle. 

Kello 9.33: Ranta-ahon puolustus ei näe Ranta-ahon kanssasyytetylle välittämää viestiä taloudellisena uhkauksena.

Puolustuksen mukaan velka on Ranta-ahon ja kanssasyytetyn välinen oikea rahavelka, eikä kyse ole mistään keksitystä tai perusteettomasta velasta.

– Ranta-aho tarjoutui, että jos kanssasyytetty on samassa rintamassa Ranta-ahon kanssa oikeudenkäynnissä, hän luopuisi velan perimisestä. Tähän ei sisälly mitään uhkausta, Ranta-ahon avustaja, asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoo oikeudessa.

Kello 9.25: Syyttäjän mukaan rikoksen tekoaikaa ei ole saatu selvitettyä täsmällisesti, mutta uhkaamisen uskotaan tapahtuneen aikavälillä 30. tammikuuta 2020 - 23. maaliskuuta 2020. 

Katiska-oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta 2020, tekoaikana on siis suuren huumerikosoikeudenkäynnin alkuvaihe. 

Kello 9.21: Syyttäjä ei väitä, että Ranta-aho olisi suoraan esittänyt fyysistä uhkaa kanssasyytetylleen. Syyttäjän mukaan kyse on niin sanotusta taloudellisesta uhasta.

Syyttäjä esittää, että Ranta-ahon viestin tarkoituksena oli antaa ymmärtää, että jos kanssasyytetty ei puhuisi toivotulla tavalla, tapahtuisi päin vastoin, kuin mitä Ranta-aho viestissä lupasi – eli että velkoja ei annettaisi anteeksi ja että miehestä ei pidettäisi huolta vankilassa. 

Kello 9.19: Syyttäjän mukaan asiassa on kirjallisina todisteina muun muassa WhatsApp-viestejä, jotka oli lähetetty Ranta-ahon aiemman oikeudenkäyntiavustajan ja Ranta-ahon lähisukulaisen välillä. Syyttäjän mukaan on myös löydetty viesti, jossa Ranta-aho syyttäjän mukaan lupaa kanssasyytetylleen, että hänen 200 000 euron velkansa annettaisiin anteeksi, jos hän puhuisi oikeudenkäynnissä tietyllä tavalla. 

Kello 9.16: Syyttäjä: On riidatonta, että tekoaikaan tammikuussa-maaliskuussa 2020 Ranta-ahon yhteydenpitoa oli rajoitettu ja hän sai olla valvomatta yhteydessä vain oikeudenkäyntiavustajaansa. Syyttäjän mukaan Ranta-aho ei myöskään olisi saanut olla edes valvottuna yhteydessä lähisukulaiseensa. 

Kello 9.14: Kaikki kolme syytettyä kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Ranta-aho kiistää, että hänen viestinsä tarkoituksena olisi ollut uhata kanssasyytettyä. 

Ranta-ahon avustajana toiminut nainen kiistää rikoksen, mutta myöntää antaneensa Ranta-ahon käyttää hänen tietokonettaan asiakirjojen kirjoittamiseen. 

Ranta-ahon lähisukulainen kiistää välittäneensä mitään viestiä Ranta-ahon kanssasyytetylle. Lähisukulaisen puolustuksen mukaan tulisi joka tapauksessa ottaa huomioon, että jos jotain viestejä olisikin lähetetty, ne eivät ole olleet lain tarkoittamalla tavalla uhkauksia.

Kello 9.13: Ranta-ahoa, hänen lähisukulaistaan sekä Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustajana aiemmin toiminutta naista syytetään siis oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Väitetty teko on syyttäjän mukaan tapahtunut alkuvuodesta 2020 Helsingissä.

Syytteen pihvi on, että Ranta-aho on syyttäjän mukaan Katiska-jutun oikeudenkäynnin yhteydessä lähettänyt oikeudenkäynnissä kanssasyytettynä olleelle miehelle uhkausviestin.

Viestin sisältö on ollut syyttäjän mukaan se, että mies saisi velkansa anteeksi ja että häntä kohdeltaisiin vankilassa hyvin, jos hän kertoisi oikeudenkäynnissä asioista Ranta-ahon ohjeistamalla tavalla ja Ranta-ahon kannalta myönteisesti. 

Syytteen mukaan Ranta-aho on välittänyt viestin oikeudenkäyntiavustajansa kautta lähisukulaiselleen, joka on välittänyt viestin eteenpäin Ranta-ahon kanssasyytetylle. 

Kello 9.05: Saliin päästiin ajallaan. Ranta-aho on paikalla, kuten myös kanssasyytetyt. Oikeuden tuomari määräsi saliin maskipakon, ja nyt istunto alkaa!

Kello 8.52: Istunnon on määrä alkaa kello 9. Paikalla on jo useampia toimittajia ja kuvaajia. 

Aiemmin:

Kolmikon syytteestä uutisoi viime joulukuussa Helsingin Sanomat, jonka mukaan uhkaa oli kohdistettu mieheen, joka oli Ranta-ahon kanssasyytettynä Katiska-huumevyyhdissä. HS:n haastattelema syyttäjä ei suostunut kertomaan ennen oikeudenkäyntiä, mitä kolmikon uskotaan tarkalleen tehneen.

Rikoslain mukaan oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta voidaan langettaa sakkoja tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Oikeutta käydään Helsingissä, ja istunnon on määrä alkaa kello 9. MTV Uutiset on paikalla oikeudenkäynnissä ja raportoi päivän mittaan istunnon sisällöstä sekä tässä jutussa että MTV Uutiset Livessä.

Näin poliisi rynnäköi sisään asuntoon, jossa Niko Ranta-aho majaili Espanjassa 0:57
Katso video: Näin poliisi rynnäköi Katiska-jutun alkuvaiheessa asuntoon, jossa Niko Ranta-aho majaili Espanjassa.

Lue myös:

    Uusimmat