Näitä tukia vähävarainen voi saada

Etenkin eläkeläiset ovat yhä useammin taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Taantuman vuoksi myös irtisanottujen määrä kasvaa koko ajan: maaliskuussa Kela maksoi peruspäivärahaa 25 000 työttömälle, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Studio55 kokosi yhteen joitakin Kelan tukien myöntämisperusteita. Katso tästä, kuuluisiko sinunkin saada apua taloustilanteeseesi.

Milloin voi saada eläkkeensaajan asumistukea?

Pienituloinen 65 vuotta täyttänyt tai alle 65-vuotias eläkeläinen voi saada vuokraan, vastikkeeseen tai omakotitalon hoitomenoihin tukea. Koska asumistuen saamiseen vaikuttavat monet seikat, muun muassa perheen tulot ja omaisuus sekä hyväksyttävät asumismenot, on parasta arvioida tuen saaminen laskurilla tai kysyä Kelasta, puh. 020 692 202.

Milloin voi saada yleistä asumistukea?

Yleistä asumistukea voi saada pienituloinen yksin asuva tai perhe esimerkiksi silloin, kun työttömyys jatkuu pitempään. Lyhytaikainen työttömyys ei välttämättä tuo oikeutta asumistukeen, koska siinä otetaan mukaan koko perheen tulot ja ne arvioidaan noin vuoden ajalta. Myös erittäin pieniä palkkatuloja saava voi tarkistaa, saako asumistukea. Kannattaa arvioida oikeus tukeen Kelan laskurilla tai kysyä Kelasta.

Ketkä ovat oikeutettuja kansaneläkkeeseen?

Kansaneläke alkaa vanhuuseläkkeenä vasta 65 vuoden iässä, paitsi jos henkilö tulee sitä ennen työkyvyttömäksi tai saa työttömyyseläkkeen. Kansaneläkkeen voi kuitenkin varhentaa alkamaan aikaisintaan 62 vuoden iässä, mutta silloin se jää pysyvästi pienemmäksi kuin muutoin. Kansaneläkkeen saa henkilö, joka ei saa lainkaan työeläkettä tai työeläke jää pieneksi. On huomattava, että lesken saama perhe-eläke on myös työeläkettä, joka pienentää tai estää kansaneläkkeen saamisen.

Kansaneläkkeen täysi bruttomäärä on yksin asuvalle 584 euroa kuukaudessa ja avio- tai avoliitossa olevalle 518 euroa kuukaudessa, mutta se alkaa pienentyä heti kun bruttotyöeläke on yli 51 euroa kuukaudessa. Kansaneläkettä ei saa lainkaan, kun työeläke bruttona on 1 207 euroa kuukaudessa tai avioliitossa olevalla 1 075 euroa kuukaudessa.

Asumistuki ja kansaneläke eivät välttämättä riitä eläkeläisille. Onko eläkeläisillä mahdollisuutta hakea muita tukia?

Esimerkki: täyden kansaneläkkeen ja asumistuen varassa pääkaupunkiseudulla elävä yksinäinen saa käteen noin 960 euroa kuukaudessa ja maksaa siitä vuokraa 500 euroa kuukaudessa. Elämiseen jää 460 euroa kuukaudessa. Hän ei saa normaalisti tähän lisäksi toimeentulotukea, mutta sitä voi kysyä sosiaalitoimistosta silloin, kun tulee yllättäviä välttämättömiä menoja, joihin pieni eläke ei riitä.

Jos eläkeläinen tarvitsee pitkäaikaisen sairauden tai vammaisuuden takia jatkuvaa apua jokapäiväisissä toimissa tai joutuu maksamaan paljon kotiavusta, Kelasta voi hakea eläkettä saavan hoitotukea.

Mitä tukia työttömän on mahdollisuus saada?

Työttömäksi jääneen tilanne voi vaihdella paljonkin. Esimerkiksi tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu voi saada ainakin alkuun erityisiä korvauksia ja lisiä, joista kannattaa ottaa selvää työ- ja elinkeinotoimistosta. Aina kannattaa selvittää oma tilanne käyttäen joko verkkopalveluja, puhelinta tai käymällä toimistossa.

Ensin pitää ilmoittautua työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa. Työttömyyskassaan kuuluva voi seitsemän omavastuupäivän jälkeen saada ansiopäivärahaa.

Jos henkilö ei kuulu kassaan, mutta on työskennellyt vähintään kymmenen kuukautta kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana ennen työttömyyttä, hän voi saada seitsemän omavastuupäivän jälkeen Kelasta peruspäivärahaa.

Jos henkilö ei täytä työssäoloehtoa, hän voi hakea Kelasta työmarkkinatukea, jossa on viiden päivän omavastuuaika, jolta tukea ei makseta.

Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, paljonko hän saa peruspäivärahaa ja kuinka kauan?

Ansio- tai peruspäivärahaa voi saada enintään 500 päivältä eli vajaan kahden vuoden ajan; tähän lasketaan mukaan vain ne päivät, joilta hän on saanut peruspäivärahaa. Normaaliviikkoina sitä saa viideltä päivältä eli työpäiviltä.

Täysi peruspäiväraha on 25,63 euroa päivässä, mikä tekee kuukaudessa bruttona 538 euroa ja kun siitä vähennetään ennakkoveroa noin 20 prosenttia, käteen jää noin 430 euroa kuukaudessa.

Jos henkilöllä on vielä huollossaan tai elätettävänään alle 18-vuotiaita lapsia, heistä maksetaan pieni lapsikorotus.

Ketkä saavat työmarkkinatukea?

Työmarkkinatukea voi saada työkykyinen henkilö, joka ei saa peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa, mutta joka ei vielä ole eläkkeellä. Esimerkiksi maksimipäivät (500 päivää) ansio- tai peruspäivärahaa saanut voi saada työmarkkinatukea, jos hän ei saa ansio- tai peruspäivärahaan lisäpäiviä tai työttömyyseläkettä.

Työmarkkinatukea voi saada ilman aikarajoituksia enintään siihen saakka, kun täyttää 65 vuotta. 66–67-vuotias voi saada tukea vain lomautuksen ajalta, jos on jatkanut työssä näin pitkään.

Työmarkkinatuen täysi määrä on sama kuin peruspäivärahan.

Mitä muita tukia aikuisen on mahdollista saada, mikäli hänen tulotasonsa on alhainen?

Aina on mahdollista kysyä oman asuinkunnan sosiaalitoimistosta toimeentulotukea.

Kysymyksiin vastasi Kelan tiedottajaHilkka Nakari

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja