Näistä 20 lääkkeestä tehtiin eniten haittavaikutusilmoituksia – Onko omasi listalla?

Lue, mitkä lääkkeet ylsivät viime vuonna Fimean haittavaikutusrekisterin 20 eniten raportoidun joukkoon.

Lääkkeen määräämiseen oikeutetut henkilöt voivat tehdä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan ilmoituksia lääkkeistä, joiden he epäilevät aiheuttaneen haittavaikutuksia potilaille.

Vuonna 2011 ilmoituksia tuli lähes 1400 melkein 400 lääkkeestä. Alla olevassa listassa, jonka tiedot ovat Haittavaikutukset 2011 -verkkoartikkelista, näkyy 20 eniten ilmoituksia kerännyttä.

– Rekisterin ilmoitusten perusteella ei voida päätellä tietyn lääkkeen haittavaikusten yleisyyttä Suomessa, saati vertailla eri lääkeaineiden turvallisuutta keskenään. Haittavaikutusilmoituksia ei edes pyritä keräämään kattavasti: ilmoituksia toivotaan erityisesti sellaisista haitoista, joita ei vielä kunnolla tunneta, ylilääkäri Annikka Kalliokoski muistuttaa.

Ensimmäisenä vasemmalla lukee valmisteen kauppanimi. Suluissa olevat numerot kuvaavat ilmoitusten lukumäärää.

1. Docetaxel Actavis, Taxotere. Lääkeaine: dosetakseli. (50)

2. Mirena. Lääkeaine: levonorgestreeli. (45)

3. Mabthera. Lääkeaine: rituksimabi. (41)

4. Remicade. Lääkeaine: infliksimabi. (41)

5. Floidir, Leponex. Lääkeaine: klotsapiini. (38)

6. Humira. Lääkeaine: adalimumabi. (30)

7. Risperdal. Lääkeaine: risperidoni. (27)

8. Duodopa. Lääkeaine: levodopa, karbidopa. (26)

9. Enbrel. Lääkeaine: etanersepti. (24)

10. Lyrica. Lääkeaine: pregabaliini. (24)

11. Concerta, Equasym. Lääkeaine: metyylifenidaatti. (22)

12. Nuvaring. Lääkeaine: etinyyliestradioli, etonogestreeli. (21)

13. Ketipinor, Seroquel. Lääkeaine: ketiapiini. (21)

14. Champix. Lääkeaine: varenikliini. (18)

15. Xeloda. Lääkeaine: kapesitabiini. (17)

16. Abilify. Lääkeaine: aripipratsoli. (14)

17. Cymbalta, Yentreve. Lääkeaine: duloksetiini. (14)

18. Pradaxa. Lääkeaine: dabigatraani. (13)

19. Xarelto. Lääkeaine: rivaroksabaani. (13)

20. Lipcut. Lääkeaine: simvastatiini. (13)

Lähde: Haittavaikutus 2011 -verkkoartikkeli, Annikka Kalliokoski

Kuva:Colourbox.com

Lue myös:

    Uusimmat