"Olen homoseksuaali ja alle 3-vuotiaan tyttären isä" – näin neljän tunnin vääntö avioliittolaista eteni

Eduskunnassa käytiin hetkittäin kuumentunutkin keskustelu sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen tähtäävästä vasta-aloitteesta. MTV Uutiset seurasi nelituntista vääntöä hetki hetkeltä.

Aito avioliitto -kansalaisaloite haluaa säilyttää avioliiton miehen ja naisen välisenä liittona. Edellinen eduskunta hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain loppuvuodesta 2014 äänin 101–90. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuoden maaliskuussa.

Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovesi sanoo, että sukupuolineutraali avioliittolaki on vielä mahdollista kumota ennen sen voimaantuloa.

21:01 Keskustelu asiasta on päättynyt, julistaa puhemies. Samalla päättyy MTV Uutisten liveseuranta.

21:00 Essayah: Uskonnonvapautta on tärkeä suojella. Norja ja Iso-Britannia ovat hyviä esimerkkejä. Siellä uskonnonvapaus on nähty keskeisenä perusoikeutena. Ei voida vaikuttaa kirkkokuntien sisäiseen päätöksentekoon.

21:00 Laukkanen haluaa tarkentaa aiempaa puheenvuoroaan: Opas ilmoittaa keskeisimmäksi pyrkimykseksi sukupuolittuneisuuden purkamisen. 

20:58 Essayah: Avioliittoon vihkiminen on uskonnollinen toimitus. Täydellinen opillinen vapaus pitää säilyttää.

20:56 Salissa on jäljellä enää neljä kansanedustajaa.

20:54 Tanus: Suvaitsevaisuus on kääntynyt suvaitsemattomuudeksi. Vaikka kuinka lempeästi asiani esitän, sellaista solvausta mitä me perinteisen avioliiton kannattajat olemme saaneet, en ole 50 vuoteen Suomen maassa aiemmin kokenut.

20:52 Laukkanen: Esimerkiksi opetushallitus on ottanut voimakkaan etunojan ja julkaissut oppaan kaikille kouluille. Sen tavoitteena on sukupuolen häivyttäminen. Kun tein tästä oppaasta oikeuskanslerille kantelun vain siitä näkökulmasta, kun Suomen laki toistaiseksi tuntee vain kaksi sukupuolta, niin sain Yleisradion toimituksen virheellisen uutisoinnin takia valtaisan solvausvyöryn sähköpostiini. Tämä kuvaa jännitettä, joka yhteiskunnassa on. Jos uskaltaa kysyä lainsäätäjänä, saa kyseenalaisen leiman itseensä.

20:50 Essayah: Kansalaisaloitteilla on oikeus tulla käsiteltyä asianmukaisesti. Maailman valtavirta on se, että avioliittolaki on kokonaan miehen ja naisen välinen tai niin kuin meillä tällä hetkellä, että on avioliittolaki ja parisuhdelaki rinnakkain.

20:45 Siren: Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee olemaan tulevaisuudessa itsestäänselvä. Näin on ollut myös muissa tasa-arvoaskelissa, joita on otettu.

20:43 Siren: Sateenkariperheitä on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessa. Tämä ei vaikuta meidän muiden arkeen tai avioliittoon. Voimme kokea oma avioliitto sellaisena kuin tähänkin asti. Tällä kertaa käsittely on enemmän tekninen. Samalla voimme linjata menettelytapoja, jolla suhtaudutaan tällaisiin tilanteisiin, että käsittelyssä on läpi mennyt kansalaisaloite ja sille tehty vasta-aloite.

20:41 Saara-Sofia Siren (kok.) korostaa sitä, että 100 000 ihmistä allekirjoitti aloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista välittömästi. Siren viittaa tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan vanhempien seksuaalinen suuntautuminen tai se, että vanhemmat ovat samaa sukupuolta, ei vaikuta lapseen.

20:35 Tanus: Jo tässä vaiheessa meillä on tiedossa, että että meillä on ihmisiä, jotka ajavat moniavioisuutta ja ihmisiä, jotka ajavat lähisukulaisten mahdollisuutta avioitua ja myös heitä, jotka haluavat poistaa ikärajoitteen.

20:33 Tanus: Juridisesti samaa sukupuolta olevat parit on jo tunnustettu. Tätä varten on nimenomaan parisuhdelaki. Itse en ole koskaan ymmärtänyt, minkä takia tässä yhteiskunnassa ei anneta tilaa avioliitolle miehen ja naisen välillä ja siinä rinnalla samaa sukupuolta olevien rekisteröidyille parisuhteille.

20:32 Niikko: Tämä pitäisi ratkaista kansanäänestyksessä.

20:28 Joona Räsänen: Meillä on erilaisia käsityksiä vanhemmuudesta. Jotkut ajattelevat biologiaa ja toiset sosiaalisia suhteita. Toivoisin, että tätä suhdetta pohtisimme hiukan laajemmin.

20:25 Salissa on jäljellä enää kourallinen kansanedustajia. Keskustelu on jatkunut lähes 3,5 tuntia.

20:23 Johanna Ojala-Niemelä (sdp:): Lain on kestettävä ajan hammasta. Pidän lyhytjänteisenä ja tempoilevana tällaista, että jo ennen lain voimaan tuloa se kumottaisiin. 

20:08 Niikko: Eivät heterotkaan saa mennä naimisiin ihan kenen kanssa tahansa. Täytyy olla täysi-ikäinen ja niin edelleen. Nyt yksi näistä pilareista halutaan murtaa. Jos tämä yksi poistetaan, on aivan varmaa, että muutkin pilarit halutaan poistaa.

20:05 Joona Räsänen: Eiväthän heterotkaan mene rekisteröityyn parisuhteeseen. En usko, että tästä asiasta tulee ongelmaa.

20:04 Tanus: Meillä on vähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka eivät koe että haluavat ja kaipaavat avioliittoon menoa. Heillä ei ole enää mahdollisuutta rekisteröidä parisuhdettaan. Tämä iso osa vähemmistöjä jää aivan tyhjän päälle ja tästä ei ole lainkaan keskusteltu.

20:03 Sarkkinen: Ihmisiä ahdistaa epätasa-arvo, joka tähän asiaan liittyy.

20:02 Tanus: Jos tämän keskustelun pohjalta tulee sähköposteja, että miten minä tämän jälkeen jaksan, lääkärinä sanoisin, että ne kumpuavat jostakin muusta kuin tämän keskustelun johdosta.

19:58 Hanna Sarkkinen (vas.): Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole mitenkään heteroilta pois. Laki ei tee kenestäkään homoa. Lain hyväksyminen on vaikuttanut monen sellaisen elämään, jonka perhemuoto tai rakkaus ei aiemmin mahtunut muottiin.

19:52 Tavio: Kannatan homoparien yhtäläisiä, juridisia avio-oikeuksia ja siten en kannata tätä kansalaisaloitetta. Kirkolla tulee olla oikeus päättää itse vihkimisistä.

19:51 Ville Tavio (ps.): En koe, että yhteiskuntamme tällä lainsäädännöllä vielä lähtisi lipumaan kohti mitään täysin erilaista yhteiskunta-arvomaailmaa. On selvää, että tasa-arvoakaan ei saa liioitella. En minäkään esimerkiksi kannata vaikkapa sitä, että mies alkaisi synnyttää kirurgisella toimenpiteellä. En kannata suinkaan, että tasa-arvo lähdettäisiin viemään liian pitkälle.

19:46 Hakkarainen: Ihmettelen, että sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat haluavat Suomen täyteen turvapaikanhakijoita, jotka ovat miehiä, enimmäkseen islamilaisista maista. Millainen käsitys heillä on sukupuolineutraalista laista? Ehkä nyt kannattaisi teidän kannattajien mennä valistamaan heitä, että kannattaisi mennä keskenään naimisiin, koska ovat suurimmaksi osaksi miehiä. Islamistit suhtautuvat homouteen äärimmäisenä syntinä. Sinne on hyvin vaikea mennä kertomaan sukupuolineutraalista avioliittolaista. Ihmettelen tätä kaksinaismoralismia. Sama porukka huutaa, että on otettava islaminuskoisia tänne.

19:44 Hakkarainen: Tällä tavalla maailman historiassa on hivuttauduttu ennenkin. Muistetaan blosevikit. Mihin se johti, maailman ehkä suurimpaan kaaokseen? Jos perusarvot mätänevät, mikä on lopputulos? Vasta-aloitteen kannattajat eivät ole lähteneet edellisten toimintatapaan. Ei ole haukuttu. Ei tullut sähköpostitulvaa.

19:43 Teuvo Hakkarainen (ps.): Jumala loi Aadamin ja Eevan, ei Aadamia ja Eeroa. Ihmiselämä lähti kulkemaan näin päin. Täällä on siteerattu Vistbackaa ja hivuttautumista ja sitä, miten se tapahtui. Silloin kun melskaaminen homoliittolaista alkoi, me kansalaiset jouduimme massivisen ja ilmeisesti organisoidun sähköpostitulvan kohteeksi. Niitä tuli yötä päivää.

19:39 Veri on vettä sakeampaa, Meri sanoo. Hän viittaa Kadonneen jäljillä -televisiosarjaan, jossa ihmiset hyvin polttavasti halusivat löytää biologiset vanhempansa. Ihmisillä on tarve tietää biologiset vanhempansa, Meri sanoo. Miksi meillä ei voi olla eri instituutioita? hän kysyy. Avioliitto on toisille pyhä ja se halutaan säilyttää miehen ja naisen välisenä.

19:37 Meri: Moni puhui sukupuolen häivyttämisestä nyky-Suomessa. Monet henkilöistä, jotka puhuvat sukupuolineutraalista avioliitosta ja puolustavat sitä vahvasti, heillä on samoilla tahoilla vahva naiskiintiöiden puolustaminen. Tämä on ristiriitaista. Miten toisaalla sukupuolella on noin iso merkitys ja toisaalla sillä ei ole ollenkaan väliä?

19:34 Leena Meri (ps.): Olemmeko koskaan miettineet, onko muslimeilla ja muilla maahan tulevilla uskontokunnilla kulttuurissaan samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen? Siinä on iso kotouttamisen paikka tulevaisuudessa.

19:30 Kasvi viittaa tutkimustietoon. Hänen mukaansa vallitsee hyvin vahva tieteellinen konsensus, jonka mukaan sukupuolella ei ole vaikutusta lapsen hyvinvointiin.

19:28 Niikko: On selvää, että Jumala ei kehota sellaiseen rakkauteen, mikä on vastoin hänen omia normejaan. Avioliitto muodostaa ne raamit, joilla yhteiskunta on rakennettu. Se on niin vanha instituutio, että sitä ei pidä väheksyä.

19:27 Elo: Edustaja Kasvilta hyvää pohdintaa. Avioliittoon vihkimisen voisi jättää uskonnollisten yhdyskuntien päätettäväksi.

19:26 Essayah: Lapsiasianvaikutusten arvioinnissa olisi tullut esille, kuinka moni maa sulkee Suomen pois adoptioasioissa sukupolineutraalin avioliittolain myötä.

19:20 Jyrki Kasvi (vihr.): Tutkimusten mukaan lasten hyvinvointiin vaikuttaa lapsen suhde vanhempiinsa, vanhempien luottamus omaan vanhemmuutensa sekä perheiden sosiaalinen ja taloudellinen asema, ei lasta kasvattavien vanhempien sukupuoli. 

19:16 Huhtasaari: Viime kaudella ilmapiiri oli se, että ainoastaan sukupuolineutraali avioliittolaki on hyvä ja oikea asia. Media oli täysin tällä kannalla. Suomessa on liian yksipuolinen media ja tässäkin asiassa se oli täysin yksiääninen.

19:15 Huhtasaari: Demokratiassa on normaalia, että teemme uusia päätöksiä, jos edelliset päätökset olivat huonoja. Vetoan pääministeriin, joka on kristitty.

19:14 Huhtasaari viittaa adoptiolasten oikeuteen isään ja äitiin. Venäjältä tuskin jatkossa saamme enää adoptiolapsia, mikäli tämä laki tulee voimaan ensi vuonna, Huhtasaari sanoo. Lapsivaikutusten arviointi olisi ehdottomasti hänen mukaansa pitänyt tehdä.

19:13 Laura Huhtasaari (ps.): Niin kaunis sana kuin äiti, olenko minä kohta vastuuaikuinen, resurssiaikuinen. Minä haluan olla äiti ja se kertoo että olen nainen ja olen äiti. Biologiaa ei pidä väheksyä. Jos ajattelemme, että lasten tekemiseen tarvitaan mies ja nainen niin silloin luonto on tarkoittanut, että mies ja nainen pitäisivät lapsesta huolta.

19:09 Essayah: Monet ovat väittäneet, että vasta-aloitteet ovat ongelmallisia, mutta mielestäni kansalaisaloitejärjestelmässä vasta-aloitteet ovat puutteista pienimpiä. Mielestäni suurempi puute oli se, että sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin viime kaudella kiireellä.

19:05 Essayah: Viimeksi lakia vietiin erikoisesti eteenpäin ja selvitykset taustalla olivat puutteellisia. Esimerkiksi lapsiasiainvaikutukset jäivät tutkimatta. Tällä päätöksellä adoptiomahdollisuus monista maista sulkeutuu Suomeen. 

19:02 Essayah: Suomi asettuu vähemmistöön, jos siirtyy sukupuolineutraalin avioliittolain aikaan, sillä monissa muissa maissa tällaista lakia ei ole.

19:00 Mäkipää: Vaikka meillä nykyinen naisen ja miehen avioliitto on johtanut siihen, että tulee avioeroja ja yksinhuoltajuutta niin minua kyllä suorastaan kauhistuttaa että mitä 10 tai 15 vuoden kuluttua Suomessa on tapahtumassa, kun vertaa lähimaatamme Ruotsia, että mitä tämä voi pahimmillaan tuoda tullessaan.

19:00 Mäkipää: Haluammeko, että lainmuutoksen jälkeen homo- ja lesbosuhteet ja parit lisääntyvät? Haluammeko enemmän isättömiä ja äidittömiä lapsia? Haluammeko, että syntyvyys pienentyy? Haluammeko, että ei enää puhuta isästä ja äidistä, tytöistä ja pojista, vaan että kaikki ovat jotain muuta?

18:58 Mäkipää: Pyrkimys muuttaa avioliittonäkemystä on samalla pyrkimystä sellaiseen tilanteeseen, jota ei koskaan aiemmin ole tunnettu maassamme. Se on samalla kajoamista yhteiskunnan perussoluun, perheeseen. Mikäli sukupuolineutraali aviolitto saisi hyväksynnän, niin seuraavana voisi olla esimerkiksi moniavioisuus tai laajemmat ryhmäavioliitot tai sisarusten väliset avioliitot. Kävisikö, kuten Ruotsissa, että ei puhutella enää tyttöjä ja poikia, vaan kaikki olisivat jotain henkilöitä?

18:56 Lea Mäkipää (ps.): Lapsen etua ja oikeutta ei katsottu aiemmin tarpeelliseksi tutkia. Vasta-aloitteella on paljon kannattjia, joten asiaan pitää suhtautua vakavasti. Perussuomalaiset kannattavat mietintöä, joka tuodaan aikana tänne istuntosaliin. Miehen ja naisen välinen avioliitto on kautta historian kuulunut yhteiskunnan perusrakenteisiin.

18:54 Elo: Kansanedustajana elän sen päätöksen kanssa, jonka eduskunta tekee. Myönnän kuitenkin, että pidän jopa korvaamattomana virheenä, jos tässä asiassa lipsutaan. On esitetty kysymys, millä tavalla se on heteromieheltä pois, jos homo pääsee avioliittoon. Sillä tavalla, että on väitetty samaan aikaan, että tällä kaikella ei olisi vaikutusta kirkkoon. Luterilainen kirkko on sen verran lähellä valtiota on valtava paine sille, että sama tehdään luterilaisessa kirkossa ja moni pappi on jo sanonut siunaavansa myös homopareja.

18:52 Elo viittaa vuonna 2001 käytyyn keskusteluun. Tuolloin keskusteltiin rekisteröidystä parisuhteesta. Tuolloin pelättiin, että jossain vaiheessa tullaan tilanteeseen, jossa ollaan nyt elikä sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymiseen. Elo puhuu hivutustaktiikasta, jota termiä vuonna 2001 käytti Raimo Vistbacka, jonka kauaskatsoisuutta Elo kiittää.

18:50 Simon Elo (ps.): Avioliitto on nyt ja aina yhden miehen ja yhden naisen välinen instituutio. Tietoisesti sanon nimenomaan yhden. Jos sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksytään, sopivan ajan päästä esitetään se todellinen, oikea, neutraali avioliittolaki, joka mahdollistaa moniavioisuuden.

18:47 Jani Mäkelä (ps.) puolustaa vasta-aloitetta. Hänen mukaansa vasta-aloite on tuotava suureen saaliin äänestykseen.

18:38 Parviainen: Meidän kannattaisi katsoa eteenpäin. Enemmistö suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittoa. Enemmistö uskoo yhtendertaisuuteen.

18:36 Parviainen: Vaikka samat oikeudet toteuttaisiin toista kautta, on syytä muistaa, että sanat ovat valtaa ja rakentavat todellisuutta. Teidän esityksenne rinnakkaisesta järjestelmästä lisää toiseutta yhteiskunnassamme. Tästä on valtavasti esimerkkejä historiasta.

18:35 Parviainen: Tutkimusnäyttö ei tue argumentteja, joita täällä on esitetty lapsen edusta. Lapsen hyvin- ja pahoinvointi riippuu aivan muista seikoista kuin siitä, ovatko molemmat vanhemmat samaa sukupuolta vai eivät. 

18:33 Olli-Poika Parviainen (vihr.): Kansalaisaloite tulee käsitellä asiallisesti kuten aina. On kuitenkin valitettavaa, että jo hyväksyttävää lakia pyritään kumoamaan jo ennen sen voimaantuloa. Pahimmassa tapauksessa saamme ikiliikkujan. Lainsäätäjän on toimittava johdonmukaisesti.

18:32 Saarakkala paheksuu pappeja, jotka linjasta huolimatta aikovat alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia.

18:30 Saarakkala: Riekkumisella ei ole rajoja. Riekkumisen kohteena olevat eivät ole kuin puolustaneet lainsäädännön nykytilaa ja perinteisiä arvoja.

18:28 Saarakkala: Lapsella on lähtökohtainen oikeus äitiin ja isään adoptiotilanteessa. Minusta ei ole hyväksyttävää luoda keinotekoisesti transihmisiä sen takia, että transihmisiä on olemassa. Tällainen henkilö tulee steriloida.

18:26 Vesa-Matti Saarakkala (ps.): Ihmiskunnan olemassaolo perustuu kahteen eri sukupuoleen. Poikkeus vahvistaa säännön, sopii kuvaamaan tosiasiaa. Sukupuolivähemmistöjä ei saa syrjiä, vähätellä tai kiusata, mutta jos esimerkiksi translaki tulee, jonka seurauksena laillistettaisiin tilanne, jossa sukupuoltaan muuttava ihminen esimerkiksi säilyttäisi kykynsä tulla raskaaksi. Se on normaalin järjen vastaista. 

18:25 Räsänen ottaa esimerkin Islannista, missä sukupuolineutraali avioliittolaki on hyväksytty. Räsäsen mukaan Islanti on mennyt tämän jälkeen vain parempaan suuntaan.

18:24 Räsänen: Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ole keneltäkään pois. Minulta heterona ei ole pois, jos joku homoseksuaali on oikeutettu siihen samaan kuin minä heterona. En ymmärrä, miten kukaan voi kokea tämän loukkaavana.

18:23 Räsänen: Jos toimitaan tämän aloitteen mukaisesti, tulisi uusi vasta-aloite. Mihin tämä päättyy?

18:22 Joona Räsänen: Keskustelussa on tullut selväksi, että jokaisella on oma mielipide asiaan. Yhtä selväksi on tullut se, että kenenkään mielipide tuskin muuttuu. Kunnioitan jokaisen mielipidettä. Haluavatko he, jotka ajavat kansalaisaloitetta, tehdä avioliittolaista sellaisen kysymyksen, jota vuodesta toiseen täällä pallotellaan? Poliittinen tahto on testattu jo kahteen kertaan.

18:20 Tanus sanoo, että on aika kumota sukupuolineutraali avioliittolaki ja huolehtia, että samaa sukupuolta olevien oikeuksista säädellään toisaalla. Tanus toivoo, että avioliittoa kunnioitetaan miehen ja naisen välisenä instituutiona.

18:18 Tanus: Onko oikein, että hyvin pienen aikuisjoukon vuoksi estetään adoptioväylä ja samalla adoptiolasten mahdollisuus isään ja äitiin ja että monille tehdään adoption mahdollisuus monille entistä vaikeammaksi. 

18:17 Tanus: Adoptiokanavia on jo sulkeutunut aiemman päätöksen takia. 

18:16 Tanus puhuu adoptiosta ja siitä, miten raastavia kokemuksia sukupuolineutraali avioliittolaki voisi lapsille tuoda.

18:15 Tanus: Lakimuutos ei edistä ihmisten hyvinvointia.

18:14 Sari Tanus (kd.): Sukupuolineutraali avioliittolaki jyrättiin läpi ihmisoikeuskysymyksenä, vaikka se ei sitä ole. Parisuhdelaissa on määritelty erilaisesta, samaa sukupuolta olevien parien tilanteesta. 

18:11 Eero Suutari (kok.): Lainsäätäjällä ei ole oikeus erotella ihmisiä minkään perusteella. Sen perusteella minä teen päätöksiä.

18:11 Räsänen: Puhumme toistemme ohi. En koe, että kukaan olisi pilkannut ketään. Tässä ei edes varsinaisesti määritellä perhettä, vaan puhutaan avioliitosta ja avioliittolainsäädännöstä ja kyllähän käsitys perheestä on paljon laajempi. Toivon, että kykenisimme keskustelemaan tästä. 

18:09 Toivola vastaa: Jos ajatellaan vaikkapa hedelmöityshoitolakia, josta on jo avautunut sellainen prosessi, joka tulisi tunnustaa. 

18:08 Puhemies huomauttaa Niikolle, että yleensä teititellään salissa. 

18:07 Niikko kysyy Toivolalta, onko tämä koskaan kysynyt tyttären mielipidettä siihen, haluaako tämä äidin. Eduskunnassa kohistaan.

18:06 Lea Mäkipää (ps.): Tähänkö meidän Suomen laki haluaa mennä aikojen kuluessa, että enää ei edes puhuta tytöistä ja pojista?

18:03 Kari Kulmala (ps.) puhuu rakkaudesta ja siitä, miten toivoo sitä kaikille. Kulmala kysyy, mikä on rakkautta tärkeämpää.

18:03 Jyrki Kasvi (vihr.): Meillä on erilainen käsitys vanhemmuudesta. Osa käsittää sen biologisena ja osa sosiaalisena. Tutkimusten mukaan ei ole väliä, kasvattaako lapsen perinteinen perhe vai sateenkaariperhe. Ratkaisevaa on lapsen suhde vanhempiinsa.

18:01 Heli Järvinen (vihr.): Jokainen perhe on aivan yhtä oikea lapsille, jotka elävät sateenkaariperheissä. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että sateenkaariperheiden lapset ovat aivan samanlaisia kuin perinteisissä perheissä kasvaneet.

18:00 Leena Meri (ps.): Tästä keskustellaan, koska kansalaisaloite sai niin suuren määrän allekirjoittajia. Olen vihkinyt paljon samaa sukupuolta olevia ihmisiä. Miksi tämä pitää saada avioliitoksi, en ole koskaan ymmärtänyt sitä.

17:58 Sari Essayah (kd.): Meillä on suuria jäsenmaita, joissa näiden lakien rinnakkaiselo on todettu hyväksi. Toivoisin, että tämä asia huomioitaisiin keskustelussa.

17:58 Jani Mäkelä (ps.): Tällä eduskuntakaudella voidaan tehdä uusia päätöksiä, eikä siihen ole kenelläkään mitään sanomista.

17:57 Stefan Wallin (rkp:) pitää keskustelua turhana, koska asia on jo ratkaistu. Annetaan ihmisten rakastaa toisiaan ja mennä avioliittoon toistensa kanssa sukupuolesta riippumatta. 

17:55 Laukkanen: Olen lastenkodin kasvatti ja mennyt läpi vaikean vanhemmuuden tien ja voin sanoa, että isän ja äidin kaipuu on yhä asia, jota käyn läpi. En ole koskaan lakannut ajattelemasta, että miehen ja naisen antama mallis on paras. Minulle on oikeus ajatella näin.

17:54 Aino-Kaisa Pekonen kiittää edellisen eduskunnan tekemää päätöstä.

17:52 Jani Toivola (vihr.): Hyvin harvoin käytän henkilökohtaista esimerkkiä. Olen homoseksuaali ja 3-vuotiaan tyttären isä. Uskon, että olen vanhempana onnistunut siinä, että pystyn tarjoamaan hänelle turvallisen kodin. Ainut uhka hänelle on se, että hän altistuu yhteiskunnalliselle keskustelulle tai lainsäädännölle, joka tekee hänen elämästään väärää. Tuon tämän esille, koska haluan muistuttaa, että nämä perheet ovat todellinen osa yhteiskuntaa tänä päivänä. 

17:50 Östman: Tässä on viitattu rakkauteen. Haluan taas muistuttaa, että eduskunta ei säätele rakkautta millään tavalla, vaan säätelemme lakeja. Haluan muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että sopimus vuodelta 1950, joka määrittelee avioliiton naisen ja miehen väliseksi, on voimassa edelleen. 

17:48 Outi Mäkelä (kok.): Itse näin, että liike lain kumoamiseksi on omanlaisensa joutsenlaulu yhteiskunnassa jo tapahtunutta asennemuutosta vastaan. Ihmettelen piispojen tuoretta päätöstä, joka alleviivaa kirkon ja valtion välistä kuilua. Ovatko valtio ja kirkko kasvamassa erilleen? Mielestäni eduskunta teki viime kaudella viisaan päätöksen.

17:46 Sanna Marin (sd.): Olen todella pahoillani, että jälleen käymme tässä salissa tätä keskustelua. On aivan käsittämätöntä, että nyt halutaan ottaa askel taaksepäin ja joutua limboon, johon Joona Räsänen aiemmin viittasi.

17:45 Pentti Oinonen (ps.): Kiitän piispoja tuoreesta päätöksestä olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja. Minulla on oikeus vaatia, että papit jotka tätä vastustavat, vapauttavat välittömästi tehtävistään.

17:43 Joona Räsänen (sd.): Emme kai lähde tässä vaiheessa enää peruuttamaan? Jos jokainen eduskunta alkaa veivata asiaa oman mielensä mukaan. Haluammeko asiasta tuuliviirin, joka kääntyy sen mukaan, millainen poliittinen tahto täällä sattuu olemaan. Eikö nyt anneta kaikille pareille mahdollisuus rakastaa ja mennä naimisiin?

17:42 Eeva Biaudet (rkp.): Mielenkiintoista on se, että edustaja Niikko ja ne, jotka haluavat kumota tasa-arvoisen lain, kokevat, että uusi laki heikentää avioliittoa instituutiona, kun se päinvastoin vahvistaa sitä. Ei mitenkään voi ajatella, että se olisi yhteiskuntaa heikentävä.

17:41 Silvia Modig (vas.): Yhdyn Karin sanoihin hyvin vahvasti. Voidaanko palauttaa avioliitto miehen ja naisen väliseksi instituutioksi. Eihän sitä koskaan ole otettu pois, vaan se on laajennettu koskemaan kaikkia. 

17:40 Mika Niikko syyttää Karin puhetta syyllistäväksi. Hänen mukaansa kukaan ei ole pilkannut ketään, vaan oikeutetusti pyytänyt arvioimaan, onko lapsella oikeus isään ja äitiin kaikissa tilanteissa.

17:39 Kari: Toivon, että kun käytätte täällä puheenvuoroja, että kun puhutte näistä perheistä, puhuisitte niistä sillä samalla arvostuksella, jolla toivotte, että teidän perheestänne tässä salissa puhuttaisiin. Ainoa viesti, jonka inhimillinen ja vastuullinen eduskunta näille perheillä tässä käsittelyssä lähettäisi on se, että teidän perhe on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu perhe. Että teidän rakkaus on ihan yhtä arvokasta kuin kaikkien muidenkin rakkaus, emmekä me tässä salissa olisi missään tilanteessa viemässä teiltä sitä tunnustusta, jonka vihdoin kymmenien vuosien jälkeen edellinen eduskunta teille antoi.

17:37 Emma Kari (vihr.) myöntää, että pohti, haluaako ottaa enää uudelleen osaa tähän keskusteluun. Syynä on monien ihmisten tämän keskustelun johdosta kokema pilkka, häpeä ja niin edelleen. Ei kai taas, on monen kokemus eduskuntasalissa käytävästä keskustelusta Karin mukaan.

17:35 Östman: Avioliitto on miehen ja naisen välinen, eikä sitä voi ikinä muutta sukupuolineutraaliksi.

17:35 Östman: Yksikään poliitikko tässä salissa ei ole avioliiton luoja. Luoja loi avioliiton tavoitteenaan luoda turvallinen ympäristö tuleville sukupolville. Lain muuttaminen johtaa suurin yhteiskunnallisiin muutoksiin jokaisella tasolla. Uusi laki olisi normatiivinen kannanotto teologisella tasolla.

17:33 Östman: Niin kauan kuin muistamme, avioliitto on ollut olemassa yhdistääkseen miehen ja naisen. Se antaa turvallisen kasvuympäristön lapselle. Aiemmat sivilisaatiot ovat halunneet suojella tätä. Lapset eivät luonnollisesti synny kahden naisen tai kahden miehen suhteeseen. Jokaisella lapsella tulisi olla isä ja äiti.

17:31 Peter Östman (kd.) sanoo, että vasta-aloite on hyvin kannatettava.

17:30 Laukkanen: Nyt kun meillä on mahdollisuus käydä asiaa uudelleen läpi, eduskunnan olisi hyvä harkita, miten pitkälle meneviä seurauksia uudesta laista koituu. Yhteiskuntamme muuttuisi juuriltansa kevyeksi.

17:28 Laukkanen: Laki säädettiin ilman poikkihallinnollista käsittelyä ja lapsivaikutusten arviointia.

17:28 Laukkanen: Eduskunnan on syytä vakavasti harkita avioliiton palauttamista miehen ja naisen väliseksi liitoksi.

17:27 Laukkanen: Lainsäätäjä on aina viisaasti nähnyt, että miehen ja naisen avioliitolla on erityinen asema yhteiskunnassa. Mikään muu ihmissuhde ei voi ottaa näitä erityisiä tehtäviä. 

17:26 Laukkanen viittaa Ruotsiin, missä sukupuolineutraali ohjelma on hänen mukaansa nostanut esiin uusia ongelmia. 

17:25 Onko tämä se Suomi, jota haluamme? On pidetty tärkeänä, että tämä kristillisistä hyveistä kasvanut kansakunta säilyy juurillansa, Laukkanen sanoo.

17:24 Laukkanen: Yli puolet suomalaisista kannattaa perinteisiä käsityksiä avioliitosta. Kahden eri sukupuolta olevan henkilön muodostama avioliitto ovat yhteiskunnan selkäranka ja koossa pitävä voima, jonka sukupuolineutraali avioliittolaki murtaa. Tästä on selkeitä esimerkkejä muun muassa Ranskassa.

17:23 Antero Laukkanen (kd.) kiittää kaikkia kansalaisaloitteen allekirjoittaneita. Laukkanen on taustaltaan pastori.

17:22 Puheenvuoronsa lopuksi Räsänen kiittää kaikkia kannattamansa aloitteen allekirjoittajia. Hän toivoo, että aloite käsitellään perusteellisesti.

17:21 Räsänen: Aiotun lakimuutoksen myötä monien lasten adoptiomahdollisuudet Suomeen estyvät, sillä vastaavaa lakia ei ole monissa maissa.

17:20 Räsänen: Lapsella ei luonnostaan voi olla kahta äitiä tai isää ja kyllä me elämme aika merkillistä aikaa, jossa äitiyttä ja isyyttä joudutaan puolustamaan ikään kuin ne olisivat jonkun uskonnollisen ääriryhmän keksintö.

17:19 Räsänen: Avioliitto on instituutiona tarkoitettu nimenomaan tulevaisuutta varten ikään kuin sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa kasvualustaksi. Ensi keväänä voimaan tulevaksi tarkoitetun sukupuolineutraalin avioliittolain muutos koskee lapsia. Lapsivaikutuksen arviointia ei kuitenkaan ole tehty.

17:18 Räsänen: On myös tärkeä torjua sellainen kehitys, jossa perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyminen ja siinä toimiminen leimataan poliittisesti epäkorrektiksi tai syrjiväksi. Tämän kohteeksi voivat joutua kouluissa lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

17:17 Räsänen: Mikäli maaliskuuksi aiottu lainmuutos toteutuu, sen myötä avioliittokäsitys ja käsite pirstoutuu. Avioliitto tarkoittaa merkittävälle osalle suomalaisista vain miehen ja naisen välistä sopimusta. Esimerkiksi piispat ovat hiljattain vahvistaneet sen, että avioliitto solmitaan vain miehen ja naisen välille.

17:16 Räsänen: Sukupuolineutraalia avioliittolakia myytiin tasa-arvoisena. Avioliitto on kuitenkin tälläkin hetkellä oikeudellisesti tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Puolisoiden välinen tasa-arvoisuus on kirjattu lakiin.

17:15 Demokratiaan kuuluu, että vaaleissa valittu eduskunta voi muuttaa edellisen eduskunnan tekemiä päätöksiä, Räsänen sanoo ja viittaa siihen että lakia voidaan yhä muuttaa.

17:14 Päivi Räsänen (kd.) toivoo, että kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan kunnioituksella. Räsänen viittaa allekirjoittajien suureen määrään. On tärkeää, että aloite saa arvokkaan ja perusteellisen käsittelyn, Räsänen sanoo.

17:13 Lopuksi Niikko toteaa, että eduskunta ja sitä myötä Suomen valtio saa nyt mahdollisuuden korjata viime vaalikauden virheen. Avioliitto pysyy aidoimmillaan, kun kansalaisaloite hhyväksytään. Näin avioliitto pysyy tasa-arvoisimmillaan, Niikko sanoo.

17:12 Liikkuvasta junasta saa vielä hypätä pois, Niikko sanoo ja viittaa lakipäätöksen kumoamiseen.

17:11 Tällä hetkellä avioliittolaki on tasa-arvoisimmillaan, Niikko sanoo.

17:10 Niikko puhuu Naisunionin tekemästä selvityksestä, jonka hän kyseenalaistaa. Miksi kouluttaisimme päiväkotiohjaajat ravisuttamaan lasten herkkiä sukupuoli-identiteettejä? Niikko kysyy. Sananvapaus on Niikon mukaan uhattuna.

17:09 Äitienpäivän vietto kouluissa on ajettu alas. Lainsäädännöstä on kokonaan poistettu sanat isä ja äiti. Lasten arvokasvatuksesta näyttää nyt päättävän valtio, Niikko sanoo.

17:07 Kirkon sopeutuminen muuttuvaan yhteiskuntaan on sen elinehto, Niikko sanoo. Varoitukset ja saarnat synnistä ovat päättyneet. Pelkään pahoin, että päätepysäkki tulee olemaan taipuminen asiaan, Niikko sanoo.

17:06 Moni meistä on unohtanut perusarvot: koti, uskonto ja isänmaa, Niikko sanoo. Jumalan pelko on vaihtunut ihmispelkoon.

17:06 Puheet ovat keskittyneet hokemiin tasa-arvosta ja toisaalta lapsen oikeuksista. Ydinperheestä olemme olleet ylpeitä koko itsenäisyytemme ajan. Nyt ylpeys on vaihtunut anteeksipyyntöön, sanoo Niikko.

17:04 Niikko kiittää aluksi kaikkia aloitteen allekirjoittaneita.

17:04 Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko aloittaa keskustelun.

3:58:10

3:10

Kommentointimahdollisuus poistettu asiattomien viestien vuoksi.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja