Mainos

Ministeriryhmä hyväksyi metsäohjelman

Hallituspuolueita edustava ministeriryhmä on hyväksynuýt osaltaan kansallisen metsäohjelman. Ryhmän puheenjohtajan, maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilän (sit.) mukaan työryhmissä valmisteltuun luonnokseen tehtiin keskustelun jälkeen lähinnä täsmennyksiä ja teknisiä muutoksia.

Viimeisen sinetin vuoteen 2010 ulottuvalle ohjelmalle antaa hallituksen iltakoulu, jonka käsittelyyn ohjelma on menossa helmikuun alkupuolella. Metsävarojen käyttöä ohjaava ohjelma on tarkoitus antaa sen jälkeen valtioneuvoston päätöksenä. Hemilän mukaan ministeriryhmässä herätti eniten keskustelua ohjelman ympäristövaikutusten arviointi sekä se, miten ohjelmassa todetaan kilpailukykyisen energian välttämättömyys metsäteollisuudelle. Hemilän mukaan energiavaihtoehtoihin ei ohjelman yhteydessä oteta kantaa, vaan ohjelmassa viitataan hallituksen teettämiin energiaselvityksiin.

Ohjelmaluonnoksessa todetaan, että valtiovalta huolehtii yhdessä yritysten ja yrittäjien kanssa metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä, kuten energian kilpailukykyisestä hinnasta ja tieverkon kunnosta. Ministeriryhmässä oli kyselty metsäteollisuuden sitoutumisen perään. Hemilä viittasi torstaina Metsäteollisuus ry:n julkisuudessa esittämään kantaan, jonka mukaan teollisuus pitää ohjelmaa hyvänä. Hemilän mukaan ministeriryhmä korosti, että ennen kuin ohjelma ensi vuoden alussa käynnistetään, ohjelmasta tehdään laaja YVA-selvitys. Luonnoksen sisältämät jatkoehdotukset, kuten työryhmien asettamista ja YVA-selvitystä koskevat työt käynnistetään Hemilän mukaan saman tien.

Metsien hoitoon lisävaroja

Eduskuntavaalien jälkeiseltä hallitukselta ohjelma edellyttää valtion panostuksen kasvattamista metsänhoitoon ja parannukseen. Valtion ja metsänomistajien investoinnit olisi ohjelman mukaan nostettava 1970-luvun mittoihin eli yhteensä 1,5 miljardiin markkaan vuodessa, jotta hakkuiden kasvattaminen onnistuisi. Metsissä pitäisi keskittyä taimikonhoitoon, ensiharvennuksiin ja kunnostusojituksiin. Ministeriryhmän hyväksymän ohjelmaluonnoksen mukaan metsävarat antavat mahdollisuuden teollisuuden puunkäytön lisäämiseen 5-10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Vuotuinen ainespuun käyttö olisi 63-68 miljoonaa kuutiometriä. YVA-selvityksen perusteella ohjelmaa ja hakkuutavoitetta luvataan tarvittaessa tarkistaa, mutta annettujen raamien sisällä. Energiahaketta metsistä haetaan luonnoksen mukaan viisi miljoonaa kuutiometriä nykyisen puolen miljoonan kuutiometrin sijasta. Puuteollisuuden viennin arvo pystytään ohjelman voimalla kaksinkertaistamaan 25 miljardiin markkaan vuodessa. Metsänomistajien kantorahatulojen arvioidaan kasvavan noin 0,7-1,5 miljardilla markalla vuodessa. Tuotannon lisäys edistäisi metsätalouden ja metsäteollisuuden työllisyyttä 10000-15000 työvuodella ja hidastaisi siten metsäsektorin työllisyyden vähenemistä.

Suojelun lisäys työryhmän harkintaan

Talousmetsien monimuotoisuudesta ei luonnoksen mukaan tarvitse tinkiä, vaikka hakkuiden määrää nostetaan. Vanhojen metsien suojelukiistat annetaan laajapohjaisen työryhmän ratkottavaksi. Työryhmän on tehtävä arvio metsien suojelutarpeesta sekä laadittava taloudelliset ja sosiaaliset puolet huomioonottava metsiensuojeluohjelma. Etelä-Suomen lisäksi selvitys ulotettiin valmistelun loppuvaiheessa koskemaan myös Oulun läänin länsiosia ja Lounais-Lappia.

Luonnokseen on otettu tuoreimman selvityksen mukaiset metsiensuojeluluvut. Niiden mukaan metsämaasta on suojeltu 4,4 prosenttia ja rajoitetussa käytössä on 2,1 prosenttia. Metsä- ja kitumaasta on suojeltu 7,6 prosenttia. Oulun läänin eteläpuolella metsistä on suojeltu prosentti ja rajoitetun metsänkäytön alueita on niin ikään prosentin verran.

Markkinoiden muutoksia ei ennakoida

Metsäohjelman hakkuutavoitteet perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen ns. Mela-laskelmiin, joissa arvioidaan metsien kehitystä erilaisten hakkuumäärien perusteella. Laskelmista on rajattu pois vahvistetut suojeluohjelmat. Myös lehdot ovat hakkuiden ulkopuolella. Laskelmissa muun muassa oletetaan, että metsien kasvu vastaa edellisten vuosikymmenten keskiarvoa ja että teollisuuden tuotevalikoima ja puunlajien käyttö pysyy nykyisenkaltaisena. Laskelmissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla tai puuntarjonnassa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Ilmaston muutoksen vaikutuksia ei myöskään oteta laskelmissa huomioon. Ohjelmaluonnoksessa luvataan, että ohjelmaa tarkistetaan toimintaympäristön muutosten ja uuden tiedon perusteella.
(STT)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.