Miksi luomuruoka on yhä useamman valinta? "Luomulla haetaan myös sosiaalista arvostusta"

Luomuvihannesten kysyntä ylittää tarjonnan 2:09
Luomusta on uutisoitu jo monen vuoden ajan, yllä oleva luomukasviksia koskeva uutisjuttu on vuodelta 2017.

Luomua ostetaan yhä enemmän ja suurimmat syyt luomun kysynnän lisääntymiseen ovat kuluttajien lisääntynyt huoli ruoan puhtauden vaikutuksista terveyteen sekä ympäristönkestävyysnäkökulmat.

Toisaalta luomun ostamiseen liittyy myös yksilön sosiaalisen arvostuksen hakeminen, toteaa Luomuinstituutin tutkimuspäällikkö Sari Autio.

Kuluttajien kysyntä luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin kasvaa jatkuvasti ja jo puolet suomalaisista ostaa luomutuotteita vähintään kerran kuussa. Kaupan asiantuntija-arvioiden mukaan luomuruuan markkinat Suomessa saataisiin vaivatta kolminkertaistettua, mikäli luomutuotteiden tarjontaa vain lisättäisiin riittävästi.

Mutta mikä itseasiassa tekee ruuasta luonnonmukaisesti tuotettua ja mikä siinä oikein vetoaa kuluttajiin?

Luomualan kasvua ja kehitystä Suomessa edistävän Luomu Pro ry:n mukaan luomussa yhdistyvät luonnon sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaimmat tuotantotavat ja samalla luomu tarjoaa kuluttajille luonnollisia ja korkealaatuisia tuotteita.

– Luomulla on kautta maailman kovemmat vaatimukset, toteaa Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteisestä asiantuntijaverkostosta koostuva Luomuinstituutin tutkimuspäällikkö Sari Autio, vertailtaessa tavanomaisesti tuotettujen sekä luomuelintarvikkeiden vaatimuksia lainsäädännössä.

Kuluttajat tunnistavat luomun luomumerkistä. Merkki kertoo, että tuote on tuotettu Euroopan Unionin luomulainsäädännön mukaisesti, todetaan Luomu Pro ry:n sivustoilla. Aution mukaan kuluttajilla on vahva luottamus luomujärjestelmään.

Suomalaisille tärkein syy ostaa luomua on kuluttajien käsitys luomutuotteiden korkeammasta puhtaudesta verrattuna tavanomaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin, todetaan Luomu Pro ry:stä.

– Kuluttajien luottamus luomuruuan puhtauteen varmistuu sitä kautta, että tiedetään, että luomuruoan ehtojen noudattamista valvotaan, toteaa Autio.

Taustalla on ympäristökuorman vähentäminen

Kuluttajille ruuan puhtaus tarkoittaa ennen kaikkea torjunta-ainejämien sekä lisäaineiden vähäistä määrää elintarvikkeissa, todetaan Luomu Pro ry:n nettisivustoilla. Toisaalta Suomessa tavanomaisesti tuotetusta ruoastakaan todetaan harvoin erilaisten torjunta-ainejäämien ylityksiä, Autio kertoo.

Kuitenkin Luomu Pro ry:n mukaan luomuruokaa suosivalla altistus on vähäisempää.

Aution mukaan kuluttajat myös arvostavat viljelijöiden halua puhtauteen.

– Vahvasti taustalla on ympäristökuorman vähentäminen, Autio toteaa.

– Luomussa hyväksytään se, että tuotanto kuorimittaa ympäristöä vähemmän ja kuluttajat haluavat maksaa siitä enemmän, Autio kertoo.

Luomuinstituutin tutkimuspäällikön mukaan esimerkiksi soijaa ei käytetä ollenkaan luomukarjan ruokinnassa.

– Tällä hetkellä tavanomaisessa tuotannossa ei valitettavasti tuotteiden hintoihin sisällytetä täysimääräisesti niiden ympäristökuormitusta, Autio toteaa.

Kaikkea ei voi Suomessa kasvattaa luomuna

Luomu pro ry:n nettisivuilla puolestaan todetaan luomuruoan olevan kaikkein kotimaisinta ruokaa, sillä luomussa pyritään minimoimaan muun muassa tuontimateriaalien ja -raaka-aineiden osuus tuotannossa.

Kaikkea ei Suomessakaan voida kuitenkaan luomuna tuottaa, edes tulevaisuudessa.

– Ei ole realistista, että Suomessa alettaisiin kasvattaa luomuappelsiineja, vaikka ilmasto lämpenisikin, tiivistää Autio.

Myös lisäaineiden käyttö luomuelintarvikkeissa on huomattavasti rajoitetumpaa verrattuna tavanomaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin.

Luomutuotteissa sallitaan pääasiassa vain luonnosta peräisin olevat lisäaineet ja käyttö on sallittu ainoastaan elintarvikehygienian kannalta välttämätön määrä, tiedotetaan Pro Luomu ry:n sivuilla.

Luomueläin kasvaa hitaammin

Mutta entä se luomuelintarvikkeiden korkealaatuisuus sitten?

Luomuinstituutin mukaan luomu vaatii ennen kaikkea syvällistä agroekologista osaamista. Näin saadaan aikaan kuluttajien arvostama korkea laatutaso.

– Esimerkiksi luomukasviksissa ja -hedelmissä antioksidanttipitoisuudet voivat olla korkeampia, toteaa Autio.

Myös luomumaidon, -lihan ja -kanamunien on osoitettu olevan ihmisen terveyden kannalta edullisempaa.

– Luomueläin kasvaa hitaammin, mutta se näkyy sitten lihanlaadussa, Autio kertoo.

– Esimerkiksi suomalaisella luomukauralla on maailmalla jo hyvin paljon kysyntää, Luomuinstituutin tutkimuspäällikkö innostuu vielä.

Haetaan myös sosiaalista arvostusta

Autio kuitenkin myös huomauttaa, että on haastavaa vertailla luomuruokavalion ja ei-luomuruokavalioiden välisiä terveysvaikutuksia ihmisen kokonaisterveydessä, sillä ihmisen terveys koostuu monesta muustakin osa-alueesta kuin ainoastaan ravinnosta.

– Joitain tutkimuksia kuitenkin on, Autio kertoo.

Kuluttajien luomuruoan kasvavaan kysyntään liittyy myös muita motiiveja kuin pelkästään terveydellinen näkökulma.

– Luomulla haetaan myös sosiaalista arvostusta, Autio toteaa.

– Asiaa tutkineen ja vastikään aiheesta väitelleen kauppatieteiden maisteri Petteri Puskan sanoja lainatakseni harva pystyy ostamaan mersua osoittaakseen sosiaalista asemaansa, mutta luomuvalinnat ruokakaupassa ovat jo useamman saavutettavissa, Autio naurahtaa lopuksi. 

Kirjoittaja on osallistunut Helsingin avoimen yliopiston Journalismi ammattina -kurssille, joka järjestettiin yhteistyössä MTV Uutisten kanssa. Artikkeli on kurssin lopputyö.

Lue myös:

    Uusimmat