Mainos

Matkaviestintä yhä vahvaa Soneralle

Soneran matkaviestinnän liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna 301 miljoonaan euroa. Liikevaihdon kasvua hidastivat syyskuussa 2001 voimaan tulleet uudet yhteenliittämissopimukset, tekstiviestien alentuneet hinnat sekä Suomen korkea liittymätiheys. Toisaalta liikevaihtoa kasvattivat vuoden 2002 alussa voimaan tulleet uudet matkapuhelimista soitettujen ulkomaanpuheluiden liikevaihdon jakoperusteet Suomen matkaviestinnän ja Sonera Telecomin välillä. Soneran lisäarvopalveluiden liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 37 miljooaan euroon.

Soneran matkaviestinnän liiketoiminta-alueen kannattavuus jatkui vahvana. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate nousi 150 miljoonaan euroon 144 miljoonasta eli 49,8 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 118 miljoonaan euroon 113 miljoonasta. Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 20 miljoonaan euroon 26 miljoonasta.

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi ensimmäisellä neljänneksellä 143 minuuttiin 139 minuutista. Keskimääräinen kuukausituotto oli tammi-maaliskuussa 39,3 euroa (39,5 vuotta aiemmin). Katsauskauden aikana Soneran matkaviestintäliittymistä lähetettiin keskimäärin 26 tekstiviestiä kuukaudessa. Viestien määrä väheni yhdellä verrattuna vuodentakaiseen.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä nettomääräisesti 103 488 edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli maaliskuun lopussa 2 410 502. Vuoden 2001 loppuun verrattuna GSM-liittymien määrä kuitenkin väheni nettomääräisesti 11 031 kiristyneen kilpailun ja aggressiivisten joulukampanjoiden takia, mikä johti myös keskimääräistä korkeampaan GSM-asiakasvaihtuvuuteen tammi-helmikuussa.

Sonera kertoo, ettei yhtiön ensisijaisena tavoitteena ei ole keskittyä markkinaosuuksiin kannattavuuden kustannuksella, vaan yhtiö hakee pitkän aikavälin kannattavaa kasvua. Suurin osa nettovähennyksistä koski joko kuluttajaliittymiä tai ennalta maksettuja ns. prepaid-liittymiä, joiden keskimääräinen kuukausituotto on alhainen. Yritysliittymien määrän kasvu sen sijaan säilyi hyvänä. Ensimmäisen neljänneksen vuositasolle muutettu GSM-asiakasvaihtuvuus oli siten hivenen korkeampi kuin vertailujaksolla eli 12,3 % (10,3 % vuotta aiemmin). NMT- ja palveluoperaattoriliittymät mukaan lukien Soneran verkossa oli maaliskuun lopussa yhteensä 2 489 919 liittymää.

UMTS-palvelut alkavat syyskuussa

Nokian 3G-kännykkä

Sonera aloittaa ensimmäisten kaupallisten UMTS-palveluiden tarjoamisen tietyillä alueilla Suomessa 26.9.2002. Palvelut lanseerataan yhteistyössä Nokian kanssa ja ne ovat päänavaus kehityksessä, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille edistyneitä ja helppokäyttöisiä palveluja. Aikaisen lanseerauksen johdosta Sonera arvioi tällä hetkellä, että UMTS-markkinat avautuvat laajemmassa mittakaavassa vuosina 2004-2005. Uusien palveluiden myötä Sonera arvioi, että lisäarvopalveluiden osuus kotimaan matkaviestinnän liittymäkohtaisesta tuotosta nousee noin 25 prosenttiin vuoden 2005 lopussa.

Soneran tavoitteena on ulottaa GPRS-verkkovierailunsa kattamaan kaikki Euroopan tärkeimmät maat kesän aikana.

Osakkuusyhtiön tappiollisia

Soneran osuus matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden tappioista kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 85 miljoonaan euroon 29 miljoonasta eurosta pääosin Saksan Group 3G-osakkuusyhtiöstä (Soneran omistusosuus 42,8 %) kirjattujen liiketoiminnan aloittamiskulujen johdosta. Myös Turkcellin (37,1 %) ja Finturin (35,3 %) tulosvaikutus oli edelleen negatiivinen. Soneran kunkin neljänneksen tulokseen sisältyy osuus Turkcellin ja Finturin edellisen neljänneksen tuloksesta.

Matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto oli 758 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku oli 9 %, mikä johtui pääasiassa Turkcellin pienentyneestä liikevaihdosta. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa arviolta 16,3 miljoonaa.

Turkcellista kirjattu tappio oli tammi-maaliskuussa 19 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin -10 miljoonaa euroa). Turkin hidas toipuminen taloudellisesta kriisistä vaikuttaa jatkossakin negatiivisesti kulutukseen, Sonera arvioi. Turkcellin asiakasmäärä on edelleen kasvussa etenkin prepaid-liittymien osalta, mutta kokonaiskasvu on selvästi hidastunut aiempien vuosien tasosta. Vuoden 2001 lopussa Turkcellin asiakasmäärä oli 12,2 miljoonaa, josta 7,6 miljoonaa oli prepaid-asiakkaita. Tämänhetkisen hitaamman kasvun kaudella Turkcell keskittyy ensisijaisesti kannattavuuteensa ja markkinaosuuteensa ns. tuottavista asiakkaista.

Fintur Holdingsista ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu osakkuusyhtiötappio pieneni 16 miljoonaan euroon (-28 miljoonaa euroa). Helmikuussa Sonera allekirjoitti Finturin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevan aiesopimuksen. Järjestelyjen myötä Sonera saisi määräysvallan Finturin kannattavassa liiketoiminnassa nostamalla omistusosuuttaan Finturin GSM-liiketoiminnasta 58,55 prosenttiin. Samanaikaisesti Sonera ja Turkcell aikovat myydä omistusosuutensa Finturin tappiollisesta teknologia- ja medialiiketoiminnasta ukurova Groupille. Soneran ukurova Groupille maksama kokonaiskauppahinta on arviolta enintään 120 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Katsauskauden aikana Finturin GSM-asiakasmäärä kasvoi 123 000 ja oli maaliskuun lopussa 1 251 000. Kasvu oli voimakkainta Kazakstanissa ja Georgiassa.

MegaFonin (Soneran omistusosuus 26 %) asiakasmäärä ylitti tammikuussa miljoonan asiakkaan rajan. Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiön asiakasmäärä kasvoi 337 000 ja oli maaliskuun lopussa 1 254 000. Saatuaan tammikuussa toimiluvan Keski-Venäjän alueelle MegaFon on ainut operaattori, jolla on koko Venäjän kattava toimilupa. Juridinen prosessi, jolla kaikki MegaFonin muodostavat operaattorit järjestellään yhdeksi ryhmäksi, saataneen päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Saksan UMTS-osakkuusyhtiöstä Group 3G:stä (Quam) tammi-maaliskuussa kirjattu tappio oli 58 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin -2 miljoonaa euroa). Quamin marraskuussa 2001 lanseeraamien kaupallisten palvelujen myynti keskeytyi yhdysliikennettä koskeviin erimielisyyksiin kahden suurimman kilpailijan kanssa, mutta jatkui jälleen tammikuun alussa 2002. Myynnin käynnistyttyä uudelleen Quam on kasvattanut asiakaskuntaansa merkittävästi, ja kuukauden aikana saatujen uusien asiakkaiden määrä on kasvanut kuukausi kuukaudelta. Quamin asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa noin 91 000 ja ylitti huhtikuussa 100 000 asiakkaan rajan.

Palveluliiketoimintojen tappio putosi

Nettikäyttö ei katso ikää

Soneran palveluliiketoimintojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 14 prosnettia 72 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 34 %, kun huomioidaan myydyt liiketoiminnot. Liikevaihdon kasvua hidastivat markkinakysynnän heikentyminen sekä Soneran tekemät palvelutarjonnan leikkaukset.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 15 miljoonaan euroon 86 miljoonasta. Raportoitu liikevoitto oli 54 miljoonaa euroa (tappio 100 milj. euroa), ja vertailukelpoinen liiketappio pieneni 23 miljoonaan euroon (tappio 97 milj. euroa). Liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät olivat Soneran hakemistopalveluliiketoiminnan myynnistä kirjattu 90 miljoonan euron myyntivoitto sekä pääasiassa osakkeiden arvonalennuksista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutunut 13 miljoonan euron kulukirjaus. Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät 4 miljoonaan euroon (11 miljoonaa vuotta aiemmin).

Sonera SmartTrustin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 5 miljoonaa euroa (6 miljoonaa vuotta aiemmin). Vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 7 miljoonaan euroon 15 miljoonasta. Yhtiön tilauskanta oli maaliskuun lopussa 22 miljoonaa euroa. Digital Identity-liiketoiminnan kustannuksia aletaan karsia, koska älykorttipohjaisten internetin turvaratkaisujen kysyntä on osoittautunut ennakoitua heikommaksi, Sonera kertoo. Kustannussäästöt aiheuttavat todennäköisesti henkilöstövaikutuksia Suomen ulkopuolella. Uudelleen järjestelystä kirjataan noin 10 miljoonan euron kertaluonteinen kulu toiselle vuosineljännekselle. SmartTrustin vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan saavuttavan tänä vuonna nollatason.

Sonera Zedin liikevaihto kolminkertaistui tammi-maaliskuussa 7 miljoonaan euroon 2 miljoonasta. Vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 5 miljoonaan euroon 43 miljoonasta. Merkittävien uudelleenjärjestelyjen ja valituille markkinoille keskittymisen lisäksi Sonera Zed aikoo tehostaa toimintaansa edelleen. Yhtiön tavoitteena on, että koko vuoden vertailukelpoinen käyttökatetappio on enintään 25 miljoonaa euroa. Vuonna 2001 Sonera Zedin vertailukelpoinen käyttökatetappio oli 129 miljoonaa euroa.

Sonera Plazan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa (15 miljoonaa vuotta aiemmin). Vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 3 miljoonaan euroon 10 miljoonasta. Soneran Internet-liittymien määrä Suomessa oli maaliskuun lopussa noin 252 000.

Sonera Juxton tammi-maaliskuun liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 17 miljoonassa eurossa. Vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni 1 miljoonaan euroon 8 miljoonasta. Juxton koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan saavuttavan nollatason.

Sonera Info Communicationsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 20 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen käyttökate parani 3 miljoonaan euroon 2 miljoonasta. Info Communicationsin myynti saatettiin loppuun maaliskuun lopussa, minkä jälkeen yhtiön nimeksi muutettiin Fonecta Oy.

Sonera Telecomin liikevaihto kasvuun

Sonera Telecomin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 3 prosenttia 253 miljoonaan euroon 245 miljoonasta. Kasvua toi etenkin kansainvälinen carrier-liiketoiminta sekä kapasiteettimyynti. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6 %, kun otetaan huomioon myydyt liiketoiminnot.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate pieneni 55 miljoonaan euroon 59 miljoonasta. Käyttökatteen heikentyminen johtui pääasiassa vuoden 2002 alussa muutetuista kansainvälisten matkaviestinpuhelujen liikevaihdon jakoperusteista Suomen matkaviestinnän ja Sonera Telecomin välillä. Raportoitu liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 22 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät 23 miljoonaan euroon 39 miljoonasta.

Kotimaanpuheluiden liikevaihto aleni 5 % ja oli 56 miljoonaa euroa paikallisliittymien määrän ja puheluminuuttien vähetessä edelleen. Liikennettä vähensi myös se, että ADSL-liittymät ja muut laajakaistaliittymät ovat korvanneet internetin modeemiyhteysliikennettä. Ulkomaanpuheluiden liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 35 miljoonaa euroa. Kasvu johtui lisääntyneestä kansainvälisestä kauttakulkuliikenteestä, mutta toisaalta sitä hillitsivät muuttuneet liikevaihdon jakoperusteet Suomen matkaviestinnän kanssa.

Ruotsin-liiketoimintojen myynti vuonna 2001 heikensi Soneran datapalvelujen vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa 37 miljoonaan euroon 39 miljoonasta. ADSL-liittymien ja muiden kuluttajalaajakaistaliittymien määrä jatkoi voimakasta kasvuaan ja oli maaliskuun lopussa 18 971 (1 359 vuotta aiemmin). Vuokrajohtojen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 15 miljoonaa euroa.

Soneran laitemyynnin liikevaihto laski hieman ja oli 28 miljoonaa euroa. Rakentamisen ja kunnossapidon liikevaihto konsernin ulkopuolisille asiakkaille nousi 6 miljoonaan euroon. Muiden tuotteiden ja konsernimyynnin liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 76 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä kapasiteettimyynnistä.

Soneran osuus Suomen ja Baltian maiden kiinteän verkon osakkuusyhtiöiden tuloksista tammi-maaliskuussa oli 7 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liittymämäärä oli maaliskuun lopussa arviolta noin 2,5 miljoonaa. Yhtiöiden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu liikevaihto oli 209 milj. euroa ja vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu 2 %.

Tammikuun lopussa International Finance Corporation (IFC) myi Soneralle 10 %:n omistusosuutensa Soneran tanskalaisesta holding-yhtiöstä Tilts Communications A/S:stä osakassopimuksessa olleen option mukaisesti. Sonera maksoi osakkeista 34 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Sonera omistaa yksin 49 % Lattelekom SIA:sta.

(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.