Lääkäri varoittaa: Etenkin nuorten naisten kiinnitettävä huomiota auringolta suojautumiseen – naiskromosomi taustalla suurempaan melanoomariskiin?

Tällaisia ovat ihosyövän oireet 2:14
KATSO MYÖS VIDEO: Tällaisia ovat ihosyövän oireet.

Melanooma yleistyy Suomessa noin viiden prosentin vuosivauhtia, mutta Päijät-Hämeessä tilanne on toinen. Siellä melanoomien esiintyvyys on ollut selvässä laskussa vuodesta 2018. Lääkäreiden huomion ja huolen ovat kuitenkin kiinnittäneet nuorten naisten melanoomatapaukset, joiden tiedetään yleistyneen niin Suomessa kuin maailmallakin.

Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisyrityksen, Harjun terveyden, datasta selviää, että melanoomien esiintyvyys on ollut selvässä laskussa Päijät-Hämeessä vuodesta 2018 alkaen.

– Vuonna 2022 on nähtävissä aavistuksen nousua edellisvuoteen verrattuna, mutta trendi on edelleen laskeva. Valtakunnallisessa syöpärekisterissä tapausmäärissä ei näy laskua, mutta ei nousuakaan, kertoi johtava lääkäri Henri Ärölä Mehiläisen mediatilaisuudessa.

Eniten tapauksia 70-vuotiailla miehillä, huomio kiinnittyy nuoriin naisiin

Eniten melanomaa diagnosoidaan 70-vuotiailla miehillä, mutta lääkäreiden huomio kohdistuu erityisesti alle 35-vuotiaisiin naisiin.

– Tässä ikäryhmässä melanoomaa ei esiinny miehillä ollenkaan, mutta naisilla esiintyy. Ilmiö on nähtävissä myös kansainvälisissä tutkimuksissa eri puolilta maailmaa. Selvää on, että melanooma yleistyy nuorilla naisilla.

– Tilastoista ja tutkimustiedosta käy ilmi, että naiset suojautuvat auringolta miehiä paremmin, eikä diagnooseissa näy isoa piikkiä missään ikäryhmässä, mutta jostain syystä osalla naisista altistumista ultraviolettisäteilylle ei tarvita kovin paljoa ennen kuin melanooma puhkeaa.

Havainto on mielenkiintoinen, sillä vaikuttaa siltä, että miehillä melanooma kehittyy vasta suurimmissa ikäluokissa, kun altistusta ultraviolettisäteilylle on takana useilta vuosilta.

Sen sijaan joillain nuorilla naisilla, jotka tavallisesti suojautuvat auringolta huolellisemmin kuin miehet, melanooma puhkeaakin paljon vähäisemmän ultraviolettisäteilyaltistuksen tuloksena.

– Tämä voi liittyä osittain X-kromosomin myötä periytyviin altistaviin geeneihin, joita miehillä ei ole. Tai sitten taustalla voi olla naisten erilainen auringonottokäyttäytyminen tai hormonaaliset tekijät.

– Koska emme tiedä, ketkä nuorista naisista kuuluvat melanooman riskiryhmään, on tärkeä viesti se, että nuorten naisten tulee suojautua auringolta hyvin, Ärölä sanoo.

Miehillä ihosyöpä puhkeaa myöhemmin tai diagnoosi viivästyy

Vaikka miehet suojautuvat auringolta naisia heikommin, kasvaa melanoomien esiintyvyys miehillä vasta vanhemmissa ikäluokissa kuin naisilla. Erityisen paljon melanoomaa on diagnosoitu Mehiläisen potilasdatan mukaan 70-vuotiailla miehillä.

Lääkärit Henri Ärölä ja Maiju Welling arvelevat taustalla olevan kaksi syytä.

– Näyttää siltä, että miehet tarvitsevat useamman vuoden ultraviolettisäteilyaltistuksen ennen kuin melanooma pamahtaa. Tässä tilastossa näkyvässä 70-vuotiaiden melanoomaan sairastuneiden miesten ryhmässä näkyvät he, jotka ovat vuosikaudet tehneet töitä ulkona ilman paitaa, Ärölä kertoo.

– Tässä ikäryhmässä on myös paljon sitä käyttäytymistä, että hoitoon hakeudutaan vasta vuosikausien painostuksen jälkeen joten siellä voi olla myös paljon viivästyneitä melanoomadiagnooseja, Mehiläisen laatuylilääkäri Maiju Welling sanoo.

Tämä on melanooman hoidossa tärkeintä

Asiantuntijat korostavat, että keskeisintä melanooman hoidossa on se, että syöpä saadaan poistettua iholta ennen kuin se on ehtinyt lähettämään etäpesäkkeitä muualle elimistöön.

– Jos syöpä on jo ehtinyt lähettämään etäpesäkkeitä, on usein jo liian myöhäistä, Ärölä varoittaa.

Tästä huolimatta lääkärit eivät kannusta kaikkia suomalaisia hakeutumaan säännöllisesti luomitarkastuksiin, sillä terveydenhuollon kantokyky ei sitä kestäisi.

Hoitoon tulee hakeutua, jos huomaa luomessa värimuutoksia, muodon muutoksia, kutinaa tai kihelmöintiä, tai jos luomi jostain syystä herättää itsessä huolta.

Lue myös:

    Uusimmat