Mainos

Konginkangas - keskeiset perustelut

Tässä Äänekosken käräjäoikeuden keskeiset perustelut Konginkangas-jutusta ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan osalta. (Kuljettajan nimi tässä korvattu N.N:llä)

"Syyksilukemisen perusteet

1)

1.1. Syyksiluettu nopeus 90 km/h

N.:n kuljettaman ajoneuvon ajopiirturikiekossa on

nopeuslukemana noin 4 minuuttia ennen

liikennevahinkopaikkaa 94 km/h. Ajopiirturikiekon lukemaa

voi pitää riittävän viitteellisenä sen suhteen, että

nopeuden on tuolloin katsottava olleen ainakin 90 km/h

Nopeusrajoitus oli liikennemerkein osoitettu.

Kysymyksessä on ajoneuvokohtaisen sekä tiekohtaisen

nopeusrajoituksen ylittäminen.

1.2. Tilannenopeus

N. on Viitasaarella, jossa hänellä on ollut

lastaustauko, ennen ajoon lähtöään todennut

ulkolämpötilan olleen nollan vaiheilla. Tosiasia on myös,

että ilman suhteellinen kosteus oli korkea. N.:n

ajaessa kohti Konginkangasta auton tuulilasiin oli tullut

sadepisaroita.

Vallinneet talviolosuhteet ja erityisesti huomioon ottaen

edellisessä kappaleessa lausuttu N.:n olisi

tullut varautua tien jäätymiseen ja liukkauden

mahdollisuuteen jossakin kohdassa ajomatkaa. Tien

äkillinen ja paikallinen jäätyminen sekä liukkaus on

ollut siten N.:n ennalta arvattavissa.

N.:n myöntämä keskituntinopeus Viitasaarelta

Konginkankaalle alueella, jolla tie on

pinnanmuodostukseltaan mäkinen, on ollut 74 km/h, joka

nopeus on myös ollut korkea huomioon ottaen vallinneet

talviolosuhteet ja pimeys sekä tien jäätymisen ja

liukkauden olemassaolon mahdollisuus.

Tilannenopeus on ollut liiallinen. N. laiminlöi

sovittaa nopeuden oikeaksi vallinneisiin

liikenneolosuhteisiin.

Todistaja Olavi Koskisen kertomuksesta käy ilmi, että

paikassa, jossa N. menetti auton hallinnan,

tienpinnan kaltevuus on ollut väärään suuntaan sekä tien

pituussuunnassa on ollut uria ja painautumia.

N. oli työssään ohittanut liikennevahinkopaikan

aikaisemmin lukemattomia kertoja ja, vaikka tie oli

mainitulla tavalla puutteellisessa kunnossa, ei voida

katsoa tien laadun olleen hänelle ennalta arvaamattomassa

kunnossa.

N.:n ajosuunnasta tuli muita ajoneuvoja, joiden

kuljettajat osasivat varautua tien liukkauteen ja

hallitsivat ajoneuvonsa vallinneissa olosuhteissa. Edellä

kerrottukin osoittaa, että muut tiellä liikkuvat

varautuivat muuttuviin keliolosuhteisiin.

N.:n käyttämä liiallinen tilannenopeus sekä

vaikeat keli- ja tieolosuhteet aiheuttivat sen, että

N. menetti ajoneuvoyhdistelmän hallinnan.

1.3. Jutussa ei ole näytetty, että N. olisi

kuljettanut ajoneuvoyhdistelmää mäen harjanteella

sulkuviivan päällä.

1.4. Ylikuorma

N. on myöntänyt ajoneuvoyhdistelmässä olleen

ylikuormaa.

Vireystila/ lepoajat

N. on oikeudessa kertonut mielipiteenään, että

vireystilansa ajon aikana oli ollut normaali. Mitään

muuta selvitystä N.:n vireystilan

alentuneisuudesta ei ole esitetty. N.:n

vireystilaa ei ole näytetty alentuneeksi.

N:lle syyksiluettu liikennevirhe, liiallinen

tilannenopeus näytetyssä muodossaan, on liikenteessä

varsin tavanomainen ja tyypillinen. N.:n

menettelyssä täyttyy rikoslain 23 luvun 1 §:n tarkoittama

huolimattomuus. Millään perusteella ei voida katsoa, että

menettely olisi rikoslain 23 luvun 2 §:n tarkoittamaa

törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista.

2) N. on menetellyt 1.2) kohdassa mainituin

tavoin huolimattomasti. Huolimattomuudella on syy-yhteys

syytteessä mainittujen 23 henkilön kuolemaan.

N.:n huolimattomuus ei ole millään perusteella

rikoslain 21 luvun 9 §:n tarkoittamaa törkeää

huolimattomuutta.

3) N. on menetellyt 1.2) kohdassa mainituin

tavoin huolimattomasti. Huolimattomuudella on syy-yhteys

syytteessä mainittujen 3 henkilön saamiin vähäistä

vaikeampiin ruumiinvammoihin."

Ja vielä käräjäoikeuden tekstiä rikosoikeudellisista seuraamuksista:

"Rikosoikeudelliset seuraamukset

N.N.

N.N. on huolimattomuudella syyllistynyt

liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä aiheuttanut

henkilöiden kuolemat ja vammautumiset. Olosuhteet ovat

olleet poikkeukselliset ja vaikeat. Huolimattomuuden aste

on enintään tavanomainen. Samankaltaisen huolimattomuuden

kysymyksessä ollen tilanteissa, joissa seuraamukset eivät

ole olleet yhtä vakavat, oikeuskäytännössä tavanomainen

rangaistus on yleensä ollut sakkorangaistus.

Oikeuskäytännössä on käytetty seuraamuksena myös lievää

ehdollista vapausrangaistusta.

N.N.:lle syyksiluettujen rikosten lukumäärä

on suuri. Hänelle syyksiluetaan huolimattomuudesta tehdyn

liikennerikoksen lisäksi poikkeuksellisen monta,

lukumäärältään 26, muuta samaan huolimattomuuteen

liittyvää rikosta. Muut rikokset ovat henkeen ja

terveyteen kohdistuvia rikoksia. Ne ovat seuraamuksiltaan

erittäin vakavia. Rikosten johdosta 23 henkilöä on

kuollut ja 3 henkilöä on vammautunut.

Edellä kappaleessa lausutun vuoksi käräjäoikeus päätyy

rangaistuslajin valinnassa vapausrangaistukseen.

Rangaistus on ehdollinen. Se mitoitetaan varsin lieväksi

kolmen kuukauden mittaiseksi. Mitoituksessa on

lieventävinä seikkoina otettu huomioon N:lle

rikoksistaan johtuvat sekä hänelle tuomiosta aiheutuvat

seuraukset, vaikutukset omaan terveydentilaan ja

poikkeuksellinen julkisuus."

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.