Kertakäyttögrillissä piilee vaara – toimi oikein!

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttavat vapunviettäjiä ja muita kevään juhlijoita kertakäyttögrillien oikeasta käytöstä.

Grillien valmistajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat siitä, että grilli on kaikilta osin käyttäjälleen turvallinen. Grillipakkauksissa on oltava asianmukaiset ohjeet sekä turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät.

Grillin käyttäjän on kuitenkin muistettava tietyt perusasiat, jotta vaaroilta vältyttäisiin.

Kertakäyttögrillin muistisäännöt

– Grilli on sijoitettava tasaiselle ja palamattomalle alustalle ja sen mukana tulevia kokoamis-, käyttö- ja sytytysohjeita on noudatettava. Ohjeisiin kannattaa tutustua jo ennen grillaamisen aloittamista.
– Kertakäyttögrillin on oltava rakenteeltaan tarpeeksi tukeva.
– Grillin mukana tulevaa jalustaa pitää aina käyttää, sillä grillin pohja kuumenee huomattavasti. Grillattaessa grillin pohjan tulee olla irti alustasta useita senttejä.
– Kertakäyttögrillejä saa käyttää vain ulkotiloissa.
– Grilliä on valvottava niin kauan, että se on jäähtynyt kunnolla. Valvontaa tarvitaan, etteivät esimerkiksi lapset tai kotieläimet pääse koskettamaan tulikuumaa grilliä. On myös huolehdittava, ettei tuuli pääse kaatamaan tai kuljettamaan grilliä ja ettei siitä pääse lentämään palavia osia tuulen mukana ympäristöön.
– Palavaa grilliä ei saa liikuttaa käytön aikana.
– Grilli on aina sammutettava huolellisesti käytön jälkeen. Sammuttaminen kannattaa varmistaa kaatamalla runsaasti vettä grillin päälle niin, että hiilet peittyvät kokonaan. Grilliä ei saa laittaa roska-astiaan ennen kuin se on täysin jäähtynyt. Käyttäjien on hyvä muistaa, että grillin jäähtyminen voi kestää useita tunteja.
– Kertakäyttögrillien käyttäjien tulee noudattaa pelastuslain säännöksiä ja alueen pelastusviranomaisten päätöksiä avotulen käsittelystä. Yksityisten omistajien maa-alueella ei saa käyttää kertakäyttögrillejä ilman maanomistajan lupaa.
– Kesäisissä yleisötilaisuuksissa järjestäjien tulisi varata yksi tai useampi riittävän suuri metallinen keräysastia käytettyjä kertakäyttögrillejä varten. Tilaisuuksissa olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan saatavilla myös vettä, jolla grillin voi jäähdyttää ennen sen laittamista keräysastiaan.

Kuvat: Lehtikuva

(MTV3)

Lue myös:

    Uusimmat