Jätätkö kaiken aina viime tippaan? Tutkimus kertoo, miksi se on huono juttu

Ahdistaako? Kokeile 5-4-3-2-1 -metodia – katso 30 sekunnin ohje! 0:30
KATSO MYÖS VIDEO: Ahdistaako? Kokeile 5-4-3-2-1 -metodia!

Jos tapanasi on proskrastinoida eli jättää asioiden hoitaminen aina viime tinkaan, on tutkijoilla sinulle huonoja uutisia.

Ruotsalaisyliopiston tekemän tutkimuksen mukaan prokrastinointi eli asioiden lykkääminen viime tinkaan voi viedä yöunet, olla haitaksi terveydellesi ja huonontaa taloustilannettasi. Journal of the American Medical Association -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta kertoo muun muassa Daily Mail.

Yli 3 500 ruotsalaisopiskelijalla tehty tutkimus havaitsi, että ne, jotka säännöllisesti lykkäävät asioiden tekemistä, omaavat suuremman riskin huonoille yöunille, liikunnan puutteelle ja taloudellisille vaikeuksille.

Opiskelijoille tehtiin kyselytutkimus

Tutkijat rekrytoivat tutkimukseensa opiskelijoita kahdeksasta ruotsalaisesta yliopistosta, jotka olivat mukana laajemmassa terveystutkimuksessa. Opiskelijoita oli niin sosiaalitieteiden, teknologian, talouden kuin lääketieteen puolelta. Yhteensä heitä osallistui tähän 3 525.

Tarkasteluun valittiin opiskelijoita, koska heillä oli tutkijoiden mukaan eniten vapautta ja vähiten rakennetta elämässään. Tällainen asettaa heidän mukaansa suuria vaatimuksia kyvylle säädellä omaa toimintaa.

Lukuvuoden pituinen seuranta

Opiskelijoita pyydettiin vastaamaan useisiin elämäntyyliä koskeviin kysymyksiin. Heitä pyydettiin vastaamaan kertomalla, miten hyvin jokin väittämä kuvasi heitä, vapaasti suomentaen seuraavaan tyyliin "tämä kuvastaa minua hyvin harvoin" tai "tämä kuvastaa minua aina". Näin luotiin prokrastinointipisteytys, jota verrattiin fyysisiin, henkisiin ja psykososiaalisiin terveysongelmiin, kuten yksinäisyyteen.

Opiskelijoita analysoitiin kolmena eri ajankohtana, jotta voitaisiin arvioida, oliko vitkastelu yhteydessä huonompaan terveydentilaan yhdeksän kuukautta myöhemmin. Yhdeksän kuukautta vastaa akateemista lukuvuotta.

Tällaisia havaintoja saatiin

Tutkijat halusivat selvittää, olivatko korkeammalle prokrastinaatiopisteytyksessä sijoittuneet suuremmassa riskissä myöhemmin henkisille ja fyysisille terveysongelmille kuin muut vertaisensa. Keskiarvoa lähtötilanteena käyttäen he huomasivat jonkinlaisen yhteyden vitkastelun ja mainittujen haasteiden välillä.

Medical Xpressin mukaan ne, joilla kertyi paljon prokrastinointipisteitä, raportoivat todennäköisemmin tietyistä terveysongelmista, kuten huonoista yöunista, masennuksesta ja ahdistuksesta yhdeksän kuukautta myöhemmin. He myös kertoivat olevansa yksinäisempiä ja treenaavansa muita vähemmän. Lisäksi heillä näytti olevan enemmän taloushuolia.

Tutkijoiden mukaan havainnot viittaavat siihen, että viivyttely liittyy myöhempiin mielenterveysongelmiin, epäterveellisiin elämäntapoihin ja huonompiin psykososiaalisiin terveystekijöihin. Asioiden jättäminen viime tinkaan voi suurentaa masennuksen, huonon terveydentilan ja talousvaikeuksien riskiä.

Prokrastinointi ei itsessään aiheuta ongelmia

Tutkijoiden mukaan havainnot eivät tarkoita, että asioiden lykkääminen viime minuutille itsessään olisi suoraan näitä ongelmia aiheuttava tekijä. Medical Xpress jututti amerikkalaista psykologian professori Josep Ferraria, joka ei osallistunut tutkimukseen. Tämän mukaan varsinainen ongelma voisikin olla prokrastinoinnista johtuva jatkuva stressi ja huoli.

Medical Xpressin jutussa tutkimuksen tekoa johtanut tutkija Fred Johansson kertoo lisäksi, että yhteydet prokrastinaation ja terveysongelmien välillä ovat kuitenkin "melko heikkoja" eli ne eivät osoittaneet vaikutuksen olevan vahva. Toisaalta hänen mukaansa tulokset pitivät kutinsa silloinkin, kun tutkijat ottivat huomioon opiskelijoiden oireet tutkimuksen alussa.

Myös Johansson on sitä mieltä, että prokastinointiin liittyvä stressi voi olla merkittävä tekijä siinä, miksi se on haitaksi terveydelle.  Kaikki vitkastelevat joskus, mutta tutkijoiden mukaan löydökset vahvistavat sitä tosiasiaa, että krooninen vitkastelu ei tee hyvää. 

Katso myös video: Oletko aina myöhässä? Tämä lista on sinulle

Oletko aina myöhässä joka paikasta? Tämä lista on sinulle 0:32
Ovatko ystäväsi vilpittömän hämmästyneitä, jos ehdit johonkin ajoissa? Tämä lista on omistettu jokaiselle krooniselle myöhästelijälle!

Lue myös:

    Uusimmat