Impulsiivisen lapsen käytökseen löytyi "parannuskeino" – huomio kahteen asiaan

Kanadalaistutkimus toteaa, että riittävä nukkuminen sekä ruutuajan rajoittaminen voivat auttaa vähentämään lapsen impulsiivisuutta. 

Pediatrics-julkaisussa ilmestynyt Ottawan yliopiston tutkimus vihjaa, että riittämättömät yöunet ja suositukset ylittävä ruutuajan käyttö saavat lapset ja nuoret todennäköisemmin käyttäytymään impulsiivisesti ja tekemään huonoja päätöksiä.

Kanadalaiset terveyssuositukset linjaavat, että 5–13-vuotiaiden lasten tulisi nukkua 9–11 yössä ja heidän ruutuaikaansa olisi rajoitettava kahteen tuntiin päivässä. Lisäksi lasten tulisi liikkua vähintään tunnin verran päivässä.

Alle 5 prosenttia täytti suositukset

Tutkimuksessa analysoitiin yli 4500 lapsesta kerättyä dataa. Iältään 8–11-vuotiaita lapsia seurattiin kymmenen vuoden ajan. Tarkoituksena oli saada selville, miten terveyssuositusten noudattaminen heijastuu lapsen käytökseen.

Ruutuajan, nukkumisen ja liikunnan määrä arvioitiin lasten ja heidän vanhempiensa itseraportoinnin avulla. Lasten impulsiivisuutta tutkijat havainnoivat kahdeksan mittarin perusteella. Tutkijat kysyivät lomakkeella lapsilta esimerkiksi kokemushakuisuudesta, tavoitteellisuudesta sekä tunteisiin reagoimisen nopeudesta.

Tutkituista lapsista vajaa kolmannes ei saavuttanut yhtään terveyssuositusta. Vain 4,8 prosenttia lapsista saavutti kaikki suositukset.

Ruutuajan vähentäminen ja riittävä uni avainasemassa

Tutkimustulosten mukaan kaikkien kolmen terveyssuosituksen saavuttaminen oli yhteydessä vähäisempään impulsiivisuuteen. Tärkeimpinä esiin nousivat kuitenkin vähäisempi ruutuaika ja riittävä uni.

Kanadalaistutkijoiden mukaan myös impulsiivisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota, sillä sen on huomattu olevan yhteydessä lukuisiin mielenterveyden häiriöihin, kuten syömishäiriöihin, käytöshäiriöihin ja päihderiippuvuuteen.

Lue myös:

    Uusimmat