Hyvän vuokratavan pelisäännöt

Kaikkien edun mukaista on tehdä vuokrasopimus huolellisesti, kirjallisena ja yksityiskohtaisena.


On sekä vuokralaisten että vuokranantajien edun mukaista, että vuokrasuhteelle on mahdollisimman selkeät pelisäännöt. Vuokranantajien ja vuokralaisten etujärjestöt sopivat ensimmäisen kerran jo vuonna 2003 hyvän vuokratavan periaatteista – nyt niitä on tarkennettu ja tehty entistä käytännönläheisemmiksi.

– Hyvässä vuokratavassa lähdetään siitä, että vuokra-asunto on ihmisen koti. Asumiskustannusten määräytyminen, esimerkiksi vuokrankorotusten ennakointi, on perheen taloudelle aivan samalla tavoin merkittävä asia kuin korkojen kehitys omistusasujille, painottaa Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita.

Myös Suomen Vuokranantajien vt. toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva korostaa pitkien vuokrasuhteiden edullisuutta:

– Pitkäaikainen ja riidaton vuokrasuhde karsii sellaisia turhia kuluja, joita vuokranantajalle aiheutuu vuokralaisen vaihtumisesta tai hänen kanssaan riitelemisestä.

Tee vuokrasopimus kirjallisena

Yksi päätavoite on saada ihmiset tekemään vuokrasopimuksensa huolellisesti – ja kirjallisena:

– Kun tulee ryppyjä rakkauteen, suullisen sopimuksen toteennäyttäminen on todella työlästä, Viita huomauttaa.

– Kaikki asiat, joista on puhuttu sopimusta tehtäessä, olisi pantava myös paperille.

Osapuolia yritetään ohjata voimakkaasti myös asunnon kuntokartoitukseen jo sopimuksentekovaiheessa. Sehän vaikuttaa esimerkiksi vakuuden palauttamiseen:

– Jos huoneistossa on tapahtunut vahinko tai tehty tuhoa, vuokranantajan on helppo osoittaa paperilta, millaiseksi sen kunto on alussa todettu. Sama koskee vuokralaista, joka voi sen avulla näyttää, että viat olivat olemassa jo ennen hänen muuttamistaan asuntoon.

Ohjeet remontteja varten

Hyvässä vuokratavassa on annettu ohjeistus taloyhtiön remonttien, esimerkiksi putkiremonttien varalle – kuinka niistä pitää tiedottaa vuokralaiselle ja minkälaiseen vuokranalennukseen hän on mahdollisesti oikeutettu, jos hän ei voi remontin aikana asua kodissaan.

– Alennuksen määrä on aina tapauskohtainen. Kun huoneisto tulee remontin takia puutteelliseen kuntoon, vuokranantajan on alennettava vuokraa. Jos huoneisto on remontin aikana aivan käyttökelvoton, alennus voi olla täydet 100%, Koro-Kanerva toteaa.

Asunto-osakeyhtiön tekemistä remonteista on ilmoitettava vuokralaiselle heti, kun vuokranantaja on saanut niistä tiedon. Vuokranantajan itse teettämien remonttien osalta ilmoitusaika vaihtelee sen mukaan, minkälaista korjausta ollaan tekemässä. Akuutti ongelma eli vaikkapa äkillinen vesivahinko on päästävä korjaamaan heti. Korjauksista, joista ei aiheudu olennaista haittaa, on hyvä ilmoittaa vuokralaiselle kahta viikkoa aikaisemmin. Isommasta remontista, vaikkapa keittiöremontista, on ilmoitettava puolta vuotta aikaisemmin.

Vuokranantajan teettämä remontti

– kiireellinen remontti on voitava tehdä heti
– ilmoitusaika 14 pv, jos asumishaitta ei ole olennainen
– ilmoitusaika 6 kk, jos esim. keittiö- tai kylpyhuoneremontti

Vuokralaisen tekemistä korjauksista unohdetaan usein sopia etukäteen.

– Pitäisi sopia kirjallisesti myös siitä, kuka tekee, mitä tekee, millä materiaaleilla, kuka valvoo, valvotaanko, ja korvataanko töitä vai ei, Koro-Kanerva opastaa. Vuokra-asunnon maalaus, tapetointi tai kiinteiden kalusteiden vaihtaminen vaatii aina vuokranantajan luvan.

Vuokranantajan asuntoon menosta hyvä sopia kirjallisesti

Erityisesti isoilla vuokranantajilla tuntuu usein olevan käytäntönä törmätä sisään asuntoon koska hyvänsä, ennakkoon ilmoittamatta. Hyvässä vuokratavassa on laadittu ohjeistus tästäkin. Vuokralaiselle esitetään huoneistoon menemisestä ehdotus, jossa kerrotaan kuka on menossa, milloin ja mitä tekemään, sekä annetaan yhteystiedot, jotta vuokralainen voi ottaa yhteyttä ja kertoa, jos ehdotettu ajankohta ei hänelle sovi.

– Myös yksityisten, pienten vuokranantajien olisi syytä sopia vuokralaisen kanssa kirjallisesti, koska asuntoon mennään ja saada sopimukseen hänen allekirjoituksensa, Koro-Kanerva sanoo.

Hyvässä vuokratavassa otetaan kantaa myös avainturvallisuuteen.

– Jokaisella huoneiston asukkaalla pitää olla oma avain ja lisäksi mielellään vähintään yksi vara-avain. Joskus ylimääräisten avaimien tarve on suurempikin ja jos vuokralainen haluaa teettää niitä, erityisesti omalla kustannuksellaan, kyllä vuokranantajan pitäisi mielestäni siihen suostua, sanoo Viita.

Vakuutus on asukkaan etu

Vuokralaisen kannattaa aina ottaa kotivakuutus, johon kuuluu oikeusturva- ja vastuuvakuutus.

– Vakuutus on kaikissa asumismuodoissa ensisijaisesti asukkaan etu, vuokra-asunnossa siis vuokralaisen, Viita muistuttaa. Se parantaa asumisturvallisuutta esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa vuokranantajalla, kiinteistöyhtiöllä tai asunto-osakeyhtiöllä ei ole vastuuta eikä velvollisuutta korvata irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja.

Irtisanomisaikaa ei voi muuttaa vuokralaisen vahingoksi

Hyvässä vuokratavassa on myös selkeytetty vuokrasuhteen päättämiseen ja päättymiseen liittyviä pelisääntöjä. Vuokralaisen irtisanomisaika on aina kuukausi, vuokranantajan irtisanomisaika puolestaan riippuu siitä, kuinka kauan vuokrasuhde on kestänyt:

Vuokrasuhteen irtisanomisaika

1 kk kun vuokralainen irtisanoo
3 kk kun vuokranantaja irtisanoo ja vuokrasuhde alle 1 v
6 kk kun vuokranantaja irtisanoo ja vuokrasuhde vähintään 1 v

Näistä irtisanomisajoista voidaan sopia muutenkin, mutta ei koskaan vuokralaisen vahingoksi: toisin sanoen vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi pidentää eikä vuokranantajan lyhentää.

Hyvässä vuokratavan mukaista on ilmoittaa irtisanomisesta aina kirjallisesti. Tekstiviesti tai sähköposti eivät riitä. Vuokra-asunto tulee vuokrasuhteen päätyttyä luovuttaa tyhjinä, hyvässä kunnossa ja siivottuina.

– Loppusiivous otettiin ohjeeseen uutena asiana. Huoneisto pitää jättää tyhjänä ja pinnat pitää pyyhkiä. Tällainen perusloppusiivous pitää tehdä aina vuokrasuhteen päätyttyä, ellei muuta ole erityisesti sovittu, Viita kertoo.

Lisätietoja hyvästä vuokratavasta:

(JKA 9.5.2008)

Lue myös:

    Uusimmat