Etelä-Pohjanmaan Nyrkki pitää koronaa kurissa – Vaasan tartuntarypäs ei ole vuotanut pahasti Seinäjoelle: "Muutamia joukkoaltistumisia"

5:59
Mikä on kiihtymisvaihe ja kuka päättää uusista rajoituksista? Näytämme, miten korona-Suomi toimii.

Vaasan leviämisvaiheessa oleva koronatilanne ei ole päässyt leviämään voimalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Kiihtymisvaiheessa olevassa Etelä-Pohjanmaalla on varauduttu taudin leviämisen ennaltaehkäisyyn ohjein ja suosituksin, joita päivitetään tarpeen mukaan. Tuorein ohje koskee matkustussuosituksia Vaasan seudulle. 

Kansallisessa kolmiportaisessa jaottelussa on kolme vaihetta: perusvaihe, kiihtymisvaihe ja kaikkein vaikein, eli leviämisvaihe, jossa Vaasan sairaanhoitopiiri tällä hetkellä on. Etelä-Pohjanmaan alue on ollut 5.10. alkaen kiihtymisvaiheessa. 

Eri vaiheiden määrittelyille on olemassa erilaisia kriteerejä, mutta keskeisin on, kuinka paljon uusia tapauksia on todettu kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden. Vaasan kaupungissa luku on Seinäjokeen verrattuna kymmenkertainen. Kaikkiaan Seinäjoella on todettu 62 tartuntaa, Vaasassa 600, joista valtaosa viimeisen kahden viikon ajalta.

Seinäjoella muutamia joukkoaltistumisia

– Tartuntojen lisäksi on ollut muutamia joukkoaltistumisia, muun muassa koulussa tai urheilutapahtumissa. Joukkuelajin pelaajalla on todettu positiivinen koronalöydös ja sitten koko joukkue on laitettu altistuksen vuoksi karanteeniin. Näitä urheilutapauksia on ollut kaksi, toteaa Seinäjoen kaupungin johtava ylilääkäri Tiina Perä.

Tartunnoilla usein yhteys Vaasan tartuntaketjuihin

Silti Perän mukaan sekä tartunnoissa että altistumisissa on voitu todeta jonkinlainen yhteys Vaasaan. Seinäjoella on 120 altistunutta, jotka on asetettu karanteeniin. Melkein kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. 

– Vaasan ja Seinäjoen välillä on paitsi työmatkailua ja sen lisäksi kaupunkien välillä liikkuu paljon opiskelijoita ja jonkin verran myös urheilussa käydään pelaamassa puolin ja toisin, Perä kuvaa ihmisten liikettä kaupunkien välillä.

Vaasan tapaan myös Seinäjoella valtaosa tartunnan saaneista on nuoria ja työikäisiä. Seinäjoella vetovastuu koronan jäljittämisessä ja ohjeistamisessa on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä.

Sairaanhoitopiiri luo ohjeistukset

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri luo koko maakunnalle yhteiset suositukset. Kuten kaikissa sairaanhoitopiireissä, myös siellä on käynnistynyt alueellinen yhteistyöryhmä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö velvoitti kutakin sairaanhoitopiiriä perustamaan. Ja se ohjaa oman sairaanhoitopiirialueen koronavirustorjuntatyötä. Etelä-Pohjanmaalla tätä ryhmää kutsutaan Nyrkiksi. 

– Nyrkki kokoontuu kerran viikossa antaen alueellisia suosituksia. Se ei anna sitovia määräyksiä, sillä ei ole valtaa esim. rajoittaa kokoontumista ja liikkumista, se käyttää ja antaa suosituksia, joiden toivotaan olevan niin arvovaltaisia, että ne vaikuttavat väestön käyttäytymiseen, kertoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Matti Rekiaro.

Käytössä neljä perussuositusta

Rekiaron mukaan maakunnassa on tällä hetkellä käytössä neljä perussuositusta, jotka on asetettu 5.10. ja ne ovat voimassa lokakuun loppuun asti.

Ensimmäinen niistä on etätyöhön siirtyminen aina kun se on mahdollista. Tällä pyritään vähentämään maakuntien välistä pendelöintiä, jota Rekiaron mukaan on aika paljon erityisesti Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan, mutta myös Etelä-pohjanmaan ja Pirkanmaan välillä.

Toinen suositus on kiihtymisvaiheen maskisuositus. Lisäksi yli 20 hengen kokoontumisia ei suositella järjestettävän, ei sisä- eikä ulkotiloissa.

– Viimeinen suositus liittyy joukkueurheiluun ja nimenomaan sen kilpailutoimintaan, johon me olemme suosittaneet tauottamista lokakuun loppuun saakka, Rekiaro kertoo. 

Nyrkki arvioi suositusten tarvetta viikottain. 

Rekiaro vahvistaa, että valtaosa Seinäjoen alueen viimeaikaista koronatartunnoista kytkeytyy Vaasan opiskelijatartuntakokonaisuuteen.

– Sen lisäksi toinen alkuperä on ollut Ylläksen ruskamatkailuun liittyvä, jossa ne alkuperäiset tartunnat on saatu syyskuun jälkipuoliskon aikana, Rekiaro kertoo.

Vaasassa tarttuvuusluku kymmenkertainen

Seinäjoen tilanne on kuitenkin Vaasaan verrattuna rauhallinen. Rekiaron mukaan Etelä-Pohjanmaalla tarttuvuusluku on 29,1 sataatuhatta uutta tapausta kahden viikon aikana eteläpohjalaista kohden, kun taas Vaasan kohdalla luku on 348, eli yli kymmenkertainen. Luku on tällä hetkellä ylivoimaisesti maan suurin. 

Etelä-Pohjanmaan tapaukset keskittyvät Seinäjoen kaupunkiin, jonka väestöpohja on kolmasosa koko Etelä-Pohjanmaan väestöpohjasta. Koronatapauksista noin puolet on keskittynyt Seinäjoelle ja toinen puoli muualle maakuntaan.

Tarttuvuusketjut katkaistu, ihmisten vastuuta perätään

Rekiaron mukaan toistaiseksi on onnistuttu jäljittämään kaikki tartuntatautiketjut sekä eristämään ja katkaisemaan ne.

– Tällöin on mahdollista, että meille syntyy jonkinlainen suvantotilanne Etelä-Pohjanmaalle, ainakin tilapäisesti, Rekiaro toteaa.

Sen myötä kiihtymisvaihe ei etenisi kohti vaikeasti hallittavaa leviämisvaihetta. Rekiaro perää kuitenkin ihmisiltä omaa vastuuta. 

– Se, että onnistutaanko tässä, riippuu viime vaiheessa jokaisen eteläpohjalaisen ja suomalaisen toiminnasta ja henkilökohtaisista valinnoista. Leviämistä ei siis terveydenhuollon toimenpitein pystytä estämään, vaan kyse on ennen kaikkea väestön toiminnasta, kuten vaikkapa turvaväleihin sitoutumisesta, Rekiaro jatkaa.

Tiedottamisessa korostetaan voimakkaasti ihmisen omaa vastuuta.

Testaamisen lisäksi ennaltaehkäisy on tärkeää

Rekiaron näkemyksen mukaan taudin vastaisessa taistelussa pitäisi testaamisen lisäksi painottaa vieläkin enemmän ehkäisyä.

– Testaaminen on terveydenhuollon toimintaa, mutta kaikkein tärkeintä olisi pyrkiä estämään viruksen eteneminen väestössä. Sitä ei terveydenhuolto pysty tekemään, se on jokaisen valinta ja jokainen voi siihen vaikuttaa.

Matkustamista Vaasaan vältettävä

Vaikka maakunnassa on edetty kiihtymisvaiheeseen, Rekiaro on luottavainen, että nämä opiskelijoiden keskuudessa tapahtuneet tautiryvästymät saataisiin rauhoittumaan.

– Nythän esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu on siirtynyt etäopetukseen.  Siellä on 4-5000 opiskelijaa, millä on suuri merkitys, Rekiaro kertoo.

Lisäksi sairaanhoitopiirin covid-19 johtoryhmä päätti keskiviikkona tehdä mediatiedotteen, jonka sisältönä on uusi matkustussuositus.

– Suosittelemme, että Vaasan kaupunkiin tapahtuvaa matkustamista rajoitettaisiin niin, että matkan perusteena täytyy olla välttämätön syy matkustaa. Meillähän ei ole oikeutta kieltää kenenkään matkustamista. Ihmisillä on matkustamisen oikeus, mutta me vetoamme tähän, Rekiaro sanoo. 

Suositus olisi siten samankaltainen, kuin Pirkanmaan aiemmin tekemä.

Puhelimet ruuhkautuivat

Seinäjoen kaupungin ylilääkäri Tiina Perä kertoo, että alueen puhelinpalvelut ruuhkautuivat ja puheluiden läpipääsyssä oli ongelmia.

– Viime viikolla tuli yli 3000 puhelua. Me olemme yrittäneet lisätä resursseja puhelinpalveluun sitä mukaa kun tilanne on kiihtynyt, Perä kertoo. 

Resursseja lisättiin viimeksi tämän viikon maanantaina. Palvelun ruuhkautuminen johtuu Perän mukaan myös siitä, että henkilökunta tekee säännöllisesti myös soittoja sairastuneille ja karanteenissa oleville. 

–Varsinkin ensimmäisinä päivinä tehdyt puhelut ovat varsin pitkiä. Koska kun ihminen saa tietää, että hänellä on korona tai altistuminen, niin hän kaipaa paljon tietoa, jota meidän pitää antaa, Perä kertoo.

Myös maakuntakohtainen ympärivuorokautinen palvelunumero auttaa

Koska eri terveyskeskusten aktiivinen puhelinneuvontapalvelu on käytössä pääosin vain arkisin aamusta iltaan, niihin kohdistuu tällä hetkellä valtavaa kuormitusta koronan vuoksi. Palvelu on käytössä viikonloppuisin suppeampana.

– Sen lisäksi kaikissa sairaanhoitopiireissä pitäisi olla käytössä koko maakuntaa palveleva puhelinneuvonta, joka on käytössä jatkuvasti ympäri vuorokauden. Se on nimeltään päivystysapu 116 117. Ja siinä siis soitetaan numeroon 116 117, Rekiaro informoi

Palvelu on otettu käyttöön jo viime vuonna ennen korona-aikaa. Kansallisesti voimassa olevaan numeroon soitettu puhelu ohjautuu automaattisesti puhelun soittajan sijainnin mukaan kyseiseen maakuntaan.

Isot juhlat ja tapahtumat suurin riski kaupunkien välisessä leviämisessä

– Vierailut toiselle paikkakunnille, sukujuhlat tai muut isot juhlat, yleisesti tilaisuudet, joissa on paljon väkeä, joissa ei pidetä turvavälejä tai maskeja, Tiina Perä listaa vaaranpaikkoja. 

Myös Rekiaro on samoilla linjoilla. Riski on hänen mielestään sitä suurempi, mitä laajemmalta alueelta tai eri puolelta Suomea tai maakuntaa ihmisiä kokoontuu yhteen. Ja sellaisia ihmisiä jotka eivät tapaa välttämättä muulloin kuin siinä yhteydessä.

– Kaikkein keskeisin riski on se, että ihmisiä kokoontuu lähelle toisiaan pieneen sisätilaan, ja jos tässä tilassa vaikkapa harjoitetaan sellaista toimintaa, jossa ihmiset hikoavat tai hengästyvät. Jos joukossa on oireeton viruksen kantaja, niin tauti leviää hyvin herkästi, Rekiaro kertoo. 

Tyypillisiä tartuntatilanteita on Rekiaron mukaan olleet esimerkiksi ravintolassa yöaikana tapahtuneet tartuntoja. Nyt ravintoloiden aukioloaikoihin on tullut rajauksia, jolloin tämä tilanne voi Rekiaron mukaan korjaantua.

Turvaetäisyys on tärkein ehkäisykeino

– Ongelma on se, että koronavirus näyttää olevan tartuttavimmillaan ennen oireiden alkua. Tämänhetkisten käsitysten mukaan jopa kaksi-kolme päivää ennen oireiden alkua täysin oireeton ihminen saattaa tartuttaa muita ihmisiä. Rekiaro muistuttaa taudin salakavaluudesta.

Sen takia Rekiaron mielestä ei riitä, että pelkästään oireisia ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä, vaan tarvitaan vahvempia suosituksia, jotka tähtäävät siihen, että ihmisiä ei olisi sankoin joukoin pitkäaikaisesti samassa tilassa.

– Tämän vuoksi turvaetäisyys on kaikkein keskeisin asia ja maskit ovat siinä tukena, Rekiaro päättää.

Lue myös:

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja