Mainos

Espoo vähentää menojaan 41 miljoonalla

Espoon kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina talousarvion käyttötalousmenojen alentamista 2,5 prosentilla sekä tuottavuusohjelmaa vuosille 2009-2012.

Talousarvioon esitetään 41 miljoonan euron menovähennyksiä. Näistä nykyisten suunnitelmien mukaan 21,5 miljoonaa euroa kohdistuu henkilöstömenoihin, 10,3 miljoonaa palvelujen ostoihin, 4,7 miljoonaa aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin sekä 2,0 miljoonaa euroa avustuksiin, sisäisiin palveluihin ja muihin menoihin. Kone- ja kalustoinvestointeja leikataan 2,5 miljoonalla eurolla.

Säästöjen syynä on kaupungin verotuloarvion aleneminen 231 miljoonalla eurolla vuosina 2009 - 2012 verrattuna valtuuston hyväksymään taloussuunnitelmaan. Kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen mukaan talousarvion tarkistus hillitsee kaupungin velkaantumista, mutta ei poista verotulojen hiipumisen ja menojen voimakkaan kasvun aiheuttamaa rahoitusvajetta. Kaupungin velkamäärä kaksinkertaistuu kuluvana vuonna ja rahastoja puretaan 66 miljoonalla eurolla.

- Espoon ongelma on käyttötaloudessa, sillä tulot eivät riitä käyttötalouden kustannuksiin. Tätä ei voida ratkaista lainoituksella tai rahastojen purulla. Kun vielä palvelujemme yksikkökustannukset ovat useissa palveluissa maan huippua, on puututtava palvelujen menorakenteeseen, Kokkonen sanoo.

Myönteistä on, että valtio eilisten päätösten perusteella kantaa vastuuta kuntien järjestämien hyvinvointipalveluiden rahoituksesta. Kuntien ongelmat rahoituksen ja työvoiman saatavuuden suhteen eivät tule kuitenkaan poistumaan, Kokkonen arvioi.

Talousarvion tarkistus koskee kaikkia toimialoja

Sosiaali- ja terveystoimen osuus kuluvan vuoden säästöistä on 15,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 prosenttia toimialan menoista. Sivistystoimen säästöt ovat 10 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,5 prosenttia toimialan menoista. Teknisen ja ympäristötoimen osuus säästöistä on 10 miljoonaa, josta liikelaitosten ja taseyksiköiden osuus on 5 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia ja muun teknisen ja ympäristötoimen osuus 5 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia. Yleishallintomenoja alennetaan 3 miljoonalla eli 4,5 prosenttia. Tähän sisältyy myös keskitettyjä henkilöstömäärärahoja.

Kaupunki vähentää uuden henkilöstön palkkaamista, sijaisten käyttöä ja työvoiman vuokraamista sekä järjestelee työtehtäviä uudelleen. Henkilöstön tulospalkkioita ei makseta tänä vuonna ja kunta-alan virka- ja työehtosopimusten etuja paremmista palkitsemismäärärahoista ja palkkauspoliittisista eristä luovutaan. Oppisopimuskoulutusta supistetaan. Ylitöitä vähennetään työprosesseja kehittämällä. Henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia ei suunnitella.

Investointien aloittaminen on vuoden alusta alkaen edellyttänyt kaupunginhallituksen lupaa. Hintatason alenemisen arvioidaan laskevan investointimenoja noin 20 miljoonalla eurolla. Hankintojen ja vakanssien täytön kontrollia tehostettiin jo viime vuoden lopulla.

Uusia liikelaitoksia valmistellaan

Liikelaitoksissa menojen kasvu on ollut selvästi maltillisempaa kuin muissa toiminnoissa. Liikelaitostamista esitetäänkin laajennettavaksi niin, että kiinteistönhoidosta ja siivouksesta huolehtiva liikelaitos voisi aloittaa toimintansa vuoden 2010 alusta. Lisäksi valmistellaan toimitilojen sekä kunnallisteniikan ylläpitopalvelujen liikelaitosten sekä konsernipalvelujen liikelaitoksen perustamista. Joissakin rajatuissa tehtävissä selvitetään nettobudjetoinnin käyttöönottoa jo ensi vuoden talousarviossa.

Kaupungin talouden ohjausta tullaan uudistamaan siirtymällä vaiheittain yksikkökohtaiseen budjetointiin sekä kehittämällä raportointia Taloussuunnitelman sitovuusmääräyksiä sekä talousarvion ja käyttösuunnitelmien rakennetta uudistetaan.

Palveluihin muutoksia

Talousarvioon esitetyt säästöt merkitsevät muutoksia kaupungin palveluihin loppuvuonna. Sosiaali- ja terveyspalveluja supistetaan kesäaikana, jolloin kysyntä vähenee. Päivähoidossa muun kuin kasvatusvastuussa olevan henkilöstön määrää vähennetään. Toimeentulotukiasiakkaiden sopimusten voimassaoloaikoja pidennetään. Terveyspalveluissa määräaikaiskontrollien välejä harvennetaan ja terveiden asukkaiden tarkastuksia vähennetään. Palvelujen ostoja rajoitetaan ja hintojen alentamisesta neuvotellaan.

Opetustoimessa perusopetuksen yleisopetuksen tuntiresurssiin esitetään 2 prosentin tarkistusta, mikä näkyy lähinnä kerho- jako- ja tukituntien vähentymisenä. Tieto- ja viestintätekniikan hankintoja vähennetään, mutta oppikirja- ja opetusmateriaalihankinnat turvataan. Sivistystoimen harkinnanvaraisten avustusten tasoa lasketaan. Maksuja tarkistetaan huomioiden pääkaupunkiseudun hintataso.

Tekninen ja ympäristötoimi siirtää joitakin vuosi- ja peruskorjauksia ja tarkistaa kunnallistekniikan ja viheralueiden hoitotasoa.

Tuottavuusohjelma koko valtuustokaudelle

Kaupungin palvelujen tuottavuutta esitetään parannettavaksi 10 prosentilla eli 150 miljoonalla eurolla valtuustokauden aikana. Vuotuinen tuottavuuden parannus on 2,5 prosenttia.

Tavoitteena on, että kaupungin talous pysyy pitkällä aikavälillä tasapainossa ja kuntalaisten verorasitus kohtuullisena. Vuonna 2012 kaupungin velkamäärä olisi noin 2000-2500 euroa asukasta kohden. Vastaavaan tuottavuuden parannukseen pyritään myös konserni- ja osakkuusyhteisöissä, ostopalveluissa ja pääkaupunkiseudun yhteistoimintayhteisöissä.

Kaupunki tehostaa asiakaspalveluja siirtymällä entistä enemmän sähköisiin asiointipalveluihin. Palvelujen tuotantoprosesseja ja palveluverkkoa kehitetään ja palvelutasoa arvioidaan uudelleen.

Kokkosen mukaan tavoitteena on saavuttaa asiakkaan kannalta hyvä lopputulos vähemmällä ihmistyövoimalla. "Palveluverkon tarkastelussa on otettava huomioon logistiikkakustannukset ja isompien kokonaisuuksien tarjoamat mahdollisuudet käyttökustannusten hallintaan. Ihmisten elämä helpottuu ja turha liikenne vähenee, kun kaupungin palvelut tuodaan sinne, missä espoolaiset muutoinkin asioivat."

Tuottavuusohjelma sisältää tässä vaiheessa vain alustavia toimenpidekokonaisuuksia, joiden valmistelua tullaan jatkamaan. Toimenpiteiden toteutuksesta ja laajuudesta päätetään myöhemmin kunkin asiakokonaisuuden osalta erikseen. Kaupunginhallitukselle esiteltävä alustava kokonaisuus merkitsisi noin 80 - 110 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Henkilöstö ja kuntalaiset kehittämään tuottavuutta

Kaupungin henkilöstö on haastettu ideoimaan uusia tuottavuutta parantavia toimintatapoja ja myös asiakkaat, palvelujen käyttäjät ja kuntalaiset kutsutaan mukaan kehittämään palveluja.

Tuottavuushankkeiksi esitetään mm. palvelusetelin käyttöönottoa. Sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja ja palvelutoimintoja aiotaan keskittää ja sijoittaa hyvien liikenne- ja kulkuyhteyksien varteen. Kouluilta vapautuvia tiloja otetaan soveltuvilta osin 5-6 -vuotiaiden lasten päivähoitopalveluiden käyttöön.

Sivistystoimen palveluverkkoa ja palvelujen järjestämistapaa uudistetaan tarkastelemalla, mitkä palvelut ovat lähipalveluja, mitkä alueellisia palveluja ja mitkä palvelut tarjotaan keskitetysti. Avustettaville yhteisöille määritellään samanlainen tuottavuustaso kuin kaupungin omille palveluille.

Hankintasopimuksia tarkistetaan ja hankintaprosesseja uudistetaan. Kaupungin tavara- ja jakeluliikenteen logistiikkaa kehitetään ja hyödynnetään seudullista yhteistyötä.

Tilojen käyttöä tehostetaan ja vältetään uusinvestointeja. Investointikustannusten hallintaa parannetaan.

Työn tuottavuudessa olevia eroja eri yksiköiden välillä kartoitetaan ja uudistetaan toiminta vastaamaan parhaita käytäntöjä. Välittömän asiakastyön osuutta kasvatetaan uusilla toimintatavoilla ja teknologiaa kehittäen.

Valtuusto käsittelee talousarvion tarkistusta sekä valtuustokauden tuottavuusohjelmaa huhtikuussa.

(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.