Mainos

Eduskunnassa halukkuutta avata ministereiden lähipiirin omistuksia

MTV:n 45 minuuttia –ohjelman kyselyyn vastanneista kansanedustajista ylivoimainen enemmistö katsoo, että ministereiden tulisi ilmoittaa sidonnaisuusilmoituksessaan myös lähipiirinsä osakeomistuksia.

Kysymykseen lähipiirin osakeomistuksen ilmoittamisesta vastasi 111 kansanedustajaa. Heistä 81 prosenttia totesi, että ministerin tulisi ilmoittaa myös lähipiirin omistuksia.

Lähes jokainen lähipiiriomistuksen avaamista kannattanut haluaisi tiedot ainakin puolison ja lasten osalta. Vanhempien ja sisarusten osakeomistusten ilmoittaminen sai selvästi vähemmän kannatusta. Useissa vastauksissa painotettiin sitä, että "merkittävät" omistukset voisi ilmoittaa.

Vain kolmetoista edustajaa ei pitänyt lähipiirin omistusten ilmoittamista tarpeellisena. Heistä yksi oli SDP:stä, kuusi kokoomuksesta ja kuusi keskustasta.

Tällä hetkellä laki edellyttää ministeriltä vain omien ja alaikäisten lasten sidonnaisuuksien ilmoittamista. Muiden lähipiiriläisten osalta asia on ministerin omassa harkinnassa.

45 minuuttia -ohjelman selvityksessä kävi ilmi, että kaivosyhtiökytkennästään ilmoittaneen ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk.) lisäksi ainakin viidellä ministerin puolisolla on vähintään kymmenientuhansien eurojen osakesalkku.

Tiedot ovat peräisin Arvopaperikeskuksen rekistereistä.

Päähallituspuolueissa mielipiteet jakautuvat – oppositio lähes yksimielinen

Puoluekohtaisesti erot näkemyksissä ovat suuria. Sosiaalidemokraattien vastaajista 96 prosenttia piti lähipiiriomistusten avaamista tarpeellisena.

Keskustan vastaajista 58 prosenttia ajatteli samoin. Kokoomuksessa 67 prosenttia vastaajista kannatti lähipiirin omistuksista ilmoittamista.

Muissa puolueissa kaikki vastaajat olivat lähipiirin osakeomistusten ilmoittamisen kannalla.

Nihkeimmin kyselyyn vastasivat RKP:n edustajat. Kymmenestä vain yksi vastasi.

Ministerin tontilla olevia osakkeita pidetään ongelmallisina

Kansanedustajilta kysyttiin myös, pitävätkö he ongelmallisena sitä, jos ministeri tai hänen lähipiiriläisensä omistaa ministerin omalla vastuualueella toimivan yrityksen osakkeita.

Tähän kysymykseen vastasi 105 edustajaa. Heistä 71 prosenttia piti asetelmaa ongelmallisena, 25 prosenttia ei.

Vähiten ongelmallisuutta oman vastuualueen omistuksissa näkivät keskustan ja kokoomuksen edustajat.

Näin kansanedustajat kommentoivat:

Tulisiko ministerin ilmoittaa sidonnaisuusilmoituksessaan myös oman lähipiirinsä omistuksia eri yhtiöissä?

"Kyllä. Kaikki merkittävät omistukset eri yhtiöissä tulisi ilmoittaa. "

"Kyllä. Ministerin tehtävien hoitaminen edellyttää avoimuutta ja luottamusta siihen, että tehtävien hoidossa ei voi välillisestikään ajaa omaa etua. "

"Ei. Pääsääntönä tämä. Usein julkisuuden ulkopuolinen lähipiiri tulisi osaksi julkisuutta, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Lisäksi se sitoisi lähipiirin päivittämään muuttuvia tietojaan ministerin kautta. "

Pidättekö ongelmallisena sitä, että ministeri tai hänen lähipiiriläisensä omistaa sellaisen yhtiön osakkeita, jonka liiketoiminta kytkeytyy kyseisen ministerin vastuualueeseen?

"Kyllä. Ministerin asema päättäjänä ja päätösten valmistelijana on ongelmallinen, jos omistukset liittyvät oman ministeriön toimialaan. Ministeri saa käyttöönsä paljon sellaista tietoa, joilla on markkina-arvoa ja usein he saavat sen tiedon etukäteen ennen muita."

"Kyllä. Vertaan tätä sääntelyyn pörssiyhtiöissä. Mallia voisi ottaa sieltä. "

"Kyllä. Ongelma on mittava. On huomioitava, ettei jääviys toteudu vain asian päätöksen yhteydessä vaan erilaisissa alustavissa keskusteluissa, kahvipöytäkeskusteluissa ja yleensä ministeriön "ilmapiirin" syntymisessä."

"Ei. Jos hankinta on esim tehty ennen ministeriksi tuloa.Ministerinä tietenkin pitää suhtautua varovaisuudella ostoihin.Samalla pitää korostaa avoimuutta päätöksenteossa ja sisäpiirisääntöjen noudattamista."

"Ei. Ongelmaa ei ole pienten osakeomistusten osalta. Vasta kun omistusosuudella on osakeyhtiölain mukaista määräysvaltaa tai merkistystä."

Millaisia ajatuksia keskustelu ministerin lähipiirin omistuksista herättää?

"On hyvä, että asioista keskustellaan ja avoimuutta tavoitellaan. Mutta ei asia voi niin olla, että omistaminen muuttuu päättäjälle rasitteeksi. Sidonnaisuuksisen listaamisen laajentaminen on punnittava myös yksilön suojan näkökulmasta. Siksi populismille ei saa antaa tässä keskustelussa sijaa."

"Yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa ei pidä unohtaa vaan pikemminkin turvata määrittelemällä selvät pelisäännöt julkistamiselle."

"Lähipiiri on hämäävä käsite. Kai nyt tyhminkin tajuaa, että lapset, aviopuoliso ja omat vanhemmat ovat ns. tiedonsaantivaarassa."

"Ministeri Lehtomäen muutosilmoitus herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia. Miksi muutoksesta ilmoitettiin vasta nyt, sillä perustuslain 63 §:n "muusta sidonnaisuudesta" tulee siitäkin ilmoittaa välittömästi. Ei näin pitkällä viiveellä, sillä sidonnaisuus syntyy osto-, ei ilmoitushetkellä. Keskustelussa haluttiin tarkoituksella sekoittaa osakkeiden omistusoikeus sekä jääviys- ja sidonnaisuusasiat. Eihän kukaan omistusoikeutta kiistänyt vaan hallinnolta perättiin läpinäkyvyyttä sidonnaisuuksien suhteen. "

"Ei juuri minkäänlaisia. Keskusteluaiheet tuntuvat olevan Suomessa aika vähissä."

Katso Hanna Ruokankaan juttu:

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.