Asumisoikeusasuminen kannattaa erityisesti pääkaupunkiseudulla

Niillä alueilla missä asuminen on kallista, asumisoikeusasunto on varteenotettava vaihtoehto.

Suomen lähes 40 000 tuhannesta asumisoikeusasunnosta yli 50 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Seuraavaksi eniten asumisoikeusasuntoja on Tampereen, 13 prosenttia ja Turun seuduilla, 9 prosenttia. Asumisoikeusasuminen on vaihtoehto vuokra- ja omistusasumiselle. Asunnon saa sijoittamalla 15 prosenttia asunnon hinnasta, jonka jälkeen maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta.

Asumisoikeusasuminen kannattaa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan ja vapaarahoitteiset vuokra- ja omistusasunnot ovat kalliita muuhun maahan verrattuna.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilastojen mukaan pääkaupunkiseudulla asumisoikeudesta maksettava käyttövastike on lähes 40 prosenttia edullisempi markkinavuokriin verrattuna, kun koko maan osalta eroa on alle kymmenen prosenttia. Helsingissä asumisoikeuden käyttövastike on jopa yli 40 prosenttia edullisempi markkinavuokriin verrattuna. 

Asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus on pienintä Helsingissä ja Kuopiossa


Asuntojen vaihtuvuus mittaa asumismuodon suosiota. Yleensä pieni vaihtuvuus, korkeintaan 15 prosenttia, liittyy asunnossa viihtymiseen, kun taas suuri vaihtuvuus, yli 25 prosenttia, merkitsee päinvastaista.

Vuonna 2013 asumisoikeusasuntojen vaihtuvuus oli pienintä pääkaupunkiseudulla, jossa se oli alle 15 prosenttia. Helsingissä vaihtuvuus oli vielä pienempää eli alle 10 prosenttia. Vaihtuvuus oli alle 20 prosenttia myös Kuopion ja Lahden seuduilla. Suurinta vaihtuvuus oli Oulun seudulla, jossa joka toinen asukas vaihtui vuoden aikana. Oulussa asuntojen hinnat ja vuokrat ovat edullisia muihin kaupunkeihin verrattuna ja sekä omistus- että vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla.

Seuraavaksi eniten kysyntää asumisoikeusasunnoille on Kuopion seudulla, jossa on muihin maakuntakeskuksiin verrattuna kireämmät vuokramarkkinat ja vähemmän asumisoikeusasuntoja. Kuopiossa vain noin yksi prosentti kotitalouksista asuu asumisoikeusasunnoissa, kun muissa isoissa kaupungeissa asumisoikeusasunnoissa asuu noin kahdesta neljään prosenttia kaupunkilaisista.

Tampereen ja Jyväskylän seutujen asumisoikeusasuntojen kysyntätilanne on tasapainoinen, samoin Turun ja Lahden seutujen sekä kehyskuntien, vaikka tyhjiä ja vuokrattuja asuntoja on niissä hieman enemmän. Selvästi muita alueita enemmän ylitarjontaa on Oulun seudulla, Vaasassa ja Salossa.  

Lue myös:

    Uusimmat